Hva er egentlig "arbeidshelse" ?

Arbeidshelse omhandler alle aspekter av helse og sikkerhet på arbeidsplassen og ser på hvordan arbeid påvirker vår helse, både positivt og negativt.

Arbeidshelse omhandler alle aspekter av helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Arbeidshelse har et sterkt fokus på forebygging og helsefremme og er et veldig tverrfaglig og praksisorientert felt. Det favner bredt, fra fysiske og biokjemiske påvirkninger på arbeidsplassen til helsefremmende tiltak som kan øke trivselen og forhindre sykmelding eller frafall fra arbeidslivet.

Vi har bare én helse, om vi er på jobb eller har fri, derfor er det uhensiktsmessig å trekke et skille mellom arbeidshelse og generell helse. Så kan f.eks. en som har fått håndeksem på grunn av jobben få problemer med hennes daglige gjøremål hjemme. En annen kan oppleve et så positivt arbeidsmiljø og støttende kolleger at han kommer seg ut av sin depresjon og tilbake i full jobb.