Pågående prosjekter

Status November 2017

Parham Omid (5.års medisinerstudent, masteroppgave)

Hvordan kan en epikrise hjelpe fastleger å ta imot pasienter med flyktningbakgrunn? - individuelle intervjuer med fastleger. Forventes avsluttet jun 18

Veileder: Johanna Laue


Faith Mena Mngor (student Public Health, masteroppgave)

Infeksjonssykdommer og asylsøkere i Saltdal kommune - et kvalitetssikringsprosjekt - analyse av MSIS meldinger fra 2007-2016. Forventes avsluttet jun 18

Veileder: Johanna Laue


Ida Constance Riis Jakobsen (4. års medisinerstudent, masteroppgave)

Betydning av kjønn i det kliniske møte når pasienten er flyktning – deltakende observasjon på flyktningemottak. Forventes avsluttet jun19

Veileder: Torsten Risør


Fredrik Bain (4.års medisinerstudent, masteroppgave)

Kommunens virkemidler i flyktningehelsetjeneste – individuelle intervju med helse- og sosialarbeidere. Forventes avsluttet jun19

Veileder: Torsten Risør


Linda Eriksen (4. års medisinerstudent, masteroppgave)

Hva finnes av forskningsprosjekter om innvandrerhelse i Norge? - systematisk litteraturstudie. Forventes avsluttet jun 19

Veileder: Johanna Laue


Aline Bjerkhaug (3.års medisinerstudent, masteroppgave)

Arvelige hemoglobinsykdommer hos flyktninger – metode ? Forventes avsluttet jun20

Veileder: ?


Yordanos Haile (2.års medisinerstudent, valgfri fordypning)

Hjelp til psykisk helse – betydning for integrasjon av flyktninger. Individuelle intervju med flyktninger. Forventes avsluttet mar18

Veileder: Tordis Høyfødt Sørensen


Marit Robertsen & Tonje Koldal Opsal (2.års medisinerstudenter, valgfri fordypning)

Helse i flyktningeleir i Libanon – observasjon. Forventes avsluttet mar18

Veileder: Kristine AndreasseAnsvarlig for siden: Johanna Laue
Sist oppdatert: 16.03.2018 11:17
Kontakt oss

Ta kontakt med Johanna Laue eller Torsten Risør hvis du vil vite mer om nettverket, har lyst å bli medlem, eller selv har en forskningside!