For studenter

Her finner du et utvalg av temaer for studentoppgaver. Ta kontakt med Torsten Risør hvis du er interessert i å skrive om en av disse i din oppgave, hvis du har en egen prosjektide, eller særskilt interesse for et tema innenfor flyktninghelse. Isåfall kan vi hjelpe deg med å utvikle den til et gjennomførbart prosjekt og med å finne en veileder. Vi gleder oss til å diskutere ideen din med deg!


Aktuelle temaer for masteroppgaver

 

Flyktningehelse har en historie

Det har vært flere ulike tilganger til flyktningehelse I Norge de seneste 10år. Hva er de ulike tilganger/strukturer som er prøvd og kan vi si noe om effekter, fordele og ulemper ved disse?


Forholdet mellom fysisk og psykisk helse

Vi vet at det finnes et status-hierarki av sykdommer i medisinen, som betyr at fysisk sykdom ofte møtes og håndteres mer effektivt enn psykisk lidelse. Hvordan ser de tut for flyktninger som har høy forekomst av psykisk lidelse?


Psykisk helse hos ungdom

Hvordan håndteres helse og særlig psykisk helse hos flyktninger under 18 år? Kan vi risikere å skape senere problemer for og hos disse ungdommer gjennom vår håndtering av deres problemer?


Kultur som kategori i helsetjenesten

Vi har lett til å tenke at mennesker fra samme sted har samme kultur og derfor samme problemer, ressurser og behov. Kan vi se den effekt i vår håndtering av flyktninger med helseproblemer og hvilke effekter kan det være av denne kategorisering?


Basisscreening

Hvordan er programmet for basis-screening av ny flyktninger i landet? Hva fanges opp på denne måte og hva kan tenkes å ikke fanges opp? Eirik vet om tidligere utviklet modell for screening for psykisk lidelse som ble lagt vekk. Kunne den eller andre tiltak ha noe for seg?


Virkemidler i kommunehelsetjenesten

Gitt at de fleste kontakter til helsetjenesten skjer i kommunehelsetjenesten vil det være nyttig å kartlegge hvilke virkemidler kommunene faktisk har for å oppdage, møte og håndtere helseproblemer hos flyktninger. Herunder: hvordan er kunnskap om og tid til flyktningers problemer hos de ulike profesjonelle i kommunen – både i helse- og sosialtjenestene?


Fysioterapeutens møte med flyktninger

Ofte vil ulike former for traumatisering vise seg i fysiske symptomer. I tillegg har mange flyktninger vært utsatt for fysiske påvirkninger som også kan gi symptomer som er uvanlig i norsk kontekst. Hvordan arbeider en fysioterapeut med møtet med flyktninger og med håndtering av spektret av fysiske plager hos flyktninger?


Kommunikasjon mellom profesjonelle

Hvordan er kommunikasjonen mellom de ulike profesjonelle som kommer i kontakt med flyktninger med helseplager i kommunehelsetjenesten? Lege, fysioterapeut, jurist, barnevern, skole, barnehage etc.


Hverdagsinnovasjon

Vi tror at det hele tiden utvikles måter til å håndtere flyktningers helseproblemer og at disse ”håndteringer” er en form for innovasjon som andre kan ha nytte av. Vi tror at flyktninger selv gjennomfører denne innovasjon, men blir den synlig i møtet med helsetjenesten? Vi tror også at det foregår hverdagsinnovasjon i tjenestene, men hva består den i og hva kan vi lære fra de innovasjoner som gir godt resultat for flyktninger og for tjenestene?


Flyktningers helsearbeid

Hvordan håndterer flyktninger egentlig egne helseplager? Vi må tro at de prøver ulike grep – akkurat som alle andre pasienter – men de har andre (ringere?) vilkår for å gjøre det og er kanskje også begrenset i sine sosiale nettverk som ellers kunne ha bistått. Så hvordan arbeider flyktninger selv med å håndtere lidelse/helseplager? Hvem kontakter de for hjelp? Hvordan brukes tradisjonell og alternativ behandling? Bygges opp nettverk blant flyktninger til håndtering av helseplager?Ansvarlig for siden: Johanna Laue
Sist oppdatert: 19.10.2017 12:53
Kontakt oss

Ta kontakt med Johanna Laue eller Torsten Risør hvis du vil vite mer om nettverket, har lyst å bli medlem, eller selv har en forskningside!