Ledig stipendiatstilling

Stipendiat i sykepleie, forskningsgruppe Liv og Livsmot

Referansenr.: 2017/921

 
Søknadsfrist: 11.4.2017
 
Stipendiat tilknyttet prosjektet «Physicians’ and nurses’ interdisciplinary strategies towards critically ill ICU patients’ families – a qualitative study».
 
Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse og omsorgsfag er det ledig en stilling som stipendiat for søker som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.).
 
Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen «Liv og livsmot».Stillingen er ledig for tiltredelse fra 01.08.2017 og gjelder for tre år.
 
Den er finansiert av Helse Nord RHF.
 
Arbeidssted er UiT Harstad, Avdeling for bachelor og videreutdanning i sykepleie.


Se:   utlysningstekst