For forskere

Alle forskere tilknyttet institusjoner med forskningskompetanse kan søke om adgang til å analysere data fra SAMINOR-undersøkelsen.

Som hovedregel sendes søknad til SAMINORs prosjektstyre før man søker REK. SAMINORs prosjektstyre avholder månedlige møter der søknader behandles. Dersom søknaden går gjennom, må prosjektleder søke REK om godkjenning av prosjektet dersom det er påkrevd. Når REK-godkjenning foreligger, må denne sendes prosjektstyret slik at kontrakt kan utarbeides. Kontrakten må underskrives før data blir utlevert.

Ved spørsmål, kontakt SAMINORs leder Ann Ragnhild Broderstad

Søknaden sendes prosjektstyrets koordinator Marita Melhus

Alt du trenger for å søke

Søknadsfrister og møtedatoer

 

  • Søknadsfrist SAMINOR: 05.06.2019
  • Møte SAMINOR: 19.06.2019

 

Med forbehold om endringer.Ansvarlig for siden: Marita Melhus
Sist oppdatert: 03.05.2019 08:12