For forskere

Alle forskere tilknyttet institusjoner med forskningskompetanse kan søke om adgang til å analysere data fra SAMINOR-undersøkelsen.

SAMINORs prosjektstyre avholder månedlige møter der søknader behandles. Dersom søknaden går gjennom, vil prosjektleder få tilsendt en kontrakt som må underskrives før data kan utleveres.

Ved spørsmål, kontakt Ann Ragnhild Broderstad

Søknaden sendes Marita Melhus

Alt du trenger for å søke

Søknadsfrister og møtedatoer

 

  • Søknadsfrist SAMINOR: 28.09.2017
  • Møte SAMINOR: 12.10.2017

  • Søknadsfrist SAMINOR: 26.10.2017
  • Møte SAMINOR: 09.11.2017

  • Søknadsfrist SAMINOR: 07.12.2017
  • Møte SAMINOR: 04.01.2018

Med forbehold om endringer.Ansvarlig for siden: Marita Melhus
Sist oppdatert: 18.09.2017 08:40
Skip to main content