For forskere

Alle forskere tilknyttet institusjoner med forskningskompetanse kan søke om adgang til å analysere data fra SAMINOR-undersøkelsen.

Som hovedregel sendes søknad til SAMINORs prosjektstyre før man søker REK. SAMINORs prosjektstyre avholder månedlige møter der søknader behandles. Dersom søknaden går gjennom, må prosjektleder søke REK om godkjenning av prosjektet dersom det er påkrevd. Når REK-godkjenning foreligger, må denne sendes prosjektstyret slik at kontrakt kan utarbeides. Kontrakten må underskrives før data blir utlevert.

 

Ved spørsmål, kontakt SAMINORs leder Ann Ragnhild Broderstad

Søknaden sendes prosjektstyrets koordinator Marita Melhus

 

Alt du trenger for å søke

 

Søknadsfrister og møtedatoer

 

  • Søknadsfrist SAMINOR: 13.11.2019
  • Møte SAMINOR: Uke 48 (25.11.2019)

 

Med forbehold om endringer.