Eksterne medlemmer

Bjørn Michaelsen

Øytun følkehøgskole

Bjorn@oytun.no


Ingvild Lakseide

Opptreningssenteret i Finnmark

Ingvild.lakseide@OIF.no

Ingvild Lakseide <Ingvild.Lakseide@OiF.no>

 

Line Mathisen

NORUT Alta

line.mathisen@NORUT.no

line.mathisen@norut.no

----------------------------------------------------------

Bjørn Michaelsen er utdannet Geograf (UiB -95) og har  jobbet som friluftslivsveileder siden 1992 ved Øytun Folkehøgskole i Alta.  

Siden 1998 har Bjørn fokusert på skikjøring i skredterreng og international skredvurdering. Han har utviklet årskurset Off - piste og 1/2 årskurset Ski og skred,samt hatt ansvaret for Ski og skredworkshoper i Norge og Sveits siden 2001.   

Bjørn har bidratt med konferanseinnlegg, bøker og artikler i det nasjonale og internasjonale Friluftslivs og Skredmiljøet siden 1996. I tillegg til de kommunikative og pedagogiske utfordringene knyttet til risiko- redusering, har han jobbet mye med risiko- persepsjon og hvordan kulturelle forskjeller avspeiles i risikoforståelse. Seinest med en artikkel presentert under ISSW 2014 i Banff (Canada).  

Han har jobbet med realiseringen av det nasjonale skredsenteret i Tromsø, som skred observatør for NVE og skredfaglig konsulent og kursholder for offentlige (Statens Vegvesen, Alta  Kommune m. fl.) og private aktører (ulike Kraftselskap, snøscooterinteresser m.fl.).