Prosjekter

Herbert Zoglowek

«Attitudes toward wilderness»

Målet av prosjektet er å beskrive og undersøke “friluftsliv” folk i Norge, Polen og Tsjekkia. Intensjonen er å undersøke villmarks aktiviteter i tre ulike europeiske land i et antropologisk, kulturelt og utviklingspsykologisk perspektiv for å finne ut felles og/eller ulike antropo- eller biosentriske trekk i forholdet mellom mennesker og naturen.

Samarbeidsprosjekt mellom UiT – NAU, Pomeranske Universitet i Slupsk, Polen og universitetet Jan Evangelista Purkyně i Ústí nad Labem, Tsjekkiske Republikk.

Werner Bigell

Forskningsinteresse: Interkulturell dimensjon i bruk  og persepsjon av natur

Medlem i: Nordic Network for Interdisciplinary Environmental Studies (NIES)

Publikasjoner:

“Allotment and Community Gardens: Commons in German Cities.” In Sigurd Bergmann and Mark Luccarelli (eds.): Spaces in-between: Cultural and Political Perspectives on Environmental Discourse. Leiden and Boston: Brill Rodopi: 2015 (August).

“Fear and Fascination: Anti-Landscapes between Material Resistance and Material Transcendence.” In: The Anti-Landscape. Rodopi 2014 ISBN 978-90-420-3886-8. s. 129-148

“Ecomuseums and the new commons.” In: Ecomuseums 2012. Green Lines Institute 2012 ISBN 978-989-98013-1-8. s. 11-20

Bigell, Werner; Chang, Cheng.The Meanings of Landscape: Historical Development, Cultural Frames, Linguistic Variation, and Antonyms.” Ecozona 2014 ;Volum 5.(1) s. 84-103

Prosjekter/Publikasjoner i arbeid:

Norwegian friluftsliv (“outdoor life”) as an interpassive ritual

Teaching Henry David Thoreau’s Essay ‘Walking’ in Palestine

The nation in the universal language of eco-globalism

Beauty as ideological and material transcendence

Anne Stokke

Til publisering i Acta didactica: «Hvordan kommer kropp og bevegelse til uttrykk i de nasjonale retningslinjene for barnehagelærerutdanning?»

Pågående prosjekt: «Fysisk fostring i russisk og norsk barnehage», i samarbeid med Elena Merzliakova og Hanne Kirsten Nilsen, ILP, UiT og kolleger ved Murmansk Statlige Humanistiske Universitet og barnehageansatte i Russland.

Nytt prosjekt om tema: friluftsliv og bærekraftig utvikling i barnehager. 

Invitert foredrag til konferanse: «Sammen for barnet – En barnehagekonferanse om barns fysiske og psykososiale utvikling» Stavanger, 25.nov. 2015. tittel på mitt foredrag: Fysisk aktivitetsnivå i barnehager – er alle småbarn aktive?