Canvas

Nå er vi i gang! Implementering av Canvas er organisert som et eget prosjekt ved Helsefak og prosjektperioden er fra 01.11.17 til 31.08.18. Lill Sverredatter Larsen startet som prosjektleder, men fra desember 2017 har Rigmor Furu tatt over prosjektledelsen.


Program for Erfaringsseminar om Canvas 12.06 og 19.06

Lær med, av og om hverandre. Erfaringsseminar om utvikling av emner i Canvas.

Program for tirsdag 12.06 kl. 09.00-11.30

Kl. 09.00-09.10 Velkommen med kaffe ved Rigmor Furu, Prosjektleder Canvas ved Helsefak

Kl. 09.10-09.30 Implementering av Canvas ved UiT-hvor er vi nå? Ved Geir Jarle Voldmo, prosjektleder Canvas UiT

Kl. 09.35-10.05 Presentasjon og diskusjon av emnet SYP-3005 Fagfordypning i infeksjonssykepleie ved Ragnhild Nicolaisen, Universitetslektor IHO

Kl. 10.05-10.15 Liten pause

Kl. 10.15-10.45 Presentasjon og diskusjon av emnet ERN-2003 Immunologi, farmakologi, embryologi og mikrobiologi ved Gerd Berge, Førsteamanuensis IMB

Kl. 10.50-11.20 Presentasjon og diskusjon av emnet HEL-3505 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge ved Mariann Hansen, Universitetslektor RKBU Nord

Kl. 11.20-11.30 Oppsummering og avslutning

 

Program for tirsdag 19.06 kl. 09.00-11.30

Kl. 09.00-09.10 Velkommen med kaffe ved Rigmor Furu, Prosjektleder Canvas ved Helsefak

Kl. 09.10-09.30 Implementering av Canvas ved UiT-hvor er vi nå? Ved Geir Jarle Voldmo, prosjektleder Canvas UiT

Kl. 09.35-10.05 Presentasjon og diskusjon av emnet HEL-6331 Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenester ved Siri Skommesvik, Universitetslektor HelPed

Kl. 10.05-10.15 Liten pause

Kl. 10.15-10.45 Presentasjon og diskusjon av emnene MBI-1101 og MBI-1102, «Fra skatteetaten.no til sbanken.no» ved Homayoun Arminejad, Universitetslektor IMB

Kl. 10.50-11.20 Presentasjon og diskusjon av emnet HEL-6340 Interprofessional education & collaborative practice ved Nanna Hauksdottir, Universitetslektor HelPed

Kl. 11.20-11.30 Oppsummering og avslutning

 
Nye kompetansetilbud våren 2018

Alle kurs og workshops er annonsert på UiT Tavla med påmelding


«Kom i gang med Canvas – Det du må vite om Canvas»

12.april                 09.00 – 11.00     Rom Teo 3.461                 Kom i gang med Canvas – Det du må vite om Canvas

18.april                 11.00 – 13.00     Rom Teo 3.461                  Kom i gang med Canvas – Det du må vite om Canvas

25.april                 09.00 – 11.00     Rom Teo 3.461                 Kom i gang med Canvas – Det du må vite om Canvas

4.mai                    09.00 – 11.00     Rom Teo 3.461                 Kom i gang med Canvas – Det du må vite om Canvas

5.juni                    09.00 – 11.00     Rom Teo 3.461                 Kom i gang med Canvas – Det du må vite om Canvas

7.juni                    09.00 – 11.00     Rom Teo 3.461                 Kom i gang med Canvas – Det du må vite om Canvas


Ask me anything about Canvas: Kom og spør om det du lurer på!

20.april                 14.00-15.00         AUD 1, MH                         Ask me anything about Canvas: Kom og spør om det du lurer på!


Avanserte emner i Canvas (oppgaver, grupper/seksjoner, tester) – Superbrukerere (Streaming)

8.mai                    12.00-15.00         AUD 1, MH                         Avanserte emner i Canva (oppgaver, grupper/seksjoner, tester) – Superbrukere


Oversikten er ikke komplett og mangler blant annet opplæring rettet mot studiestøtte/studiekonsulenter og flere tilbud i forhold til «Avanserte emner i Canvas»/ Superbrukere. F
ull oversikt kommer etter hvert.


Workshops

Bygg ditt emne i Canvas

Målgruppe: Vitenskapelige ansatte ved Helsefak /UiT
Tema: Hvordan bygge opp emnet: Moduler, innholdssider, struktur, pedagogiske muligheter og valg
Arbeidsform: Workshop; learning by doing
Forberedelser: Ha tilgjengelig på din datamaskin eller minnebrikke: Alt du trenger av innhold for å bygge ditt emne; Læringsutbyttebeskrivelser, power point presentasjoner, video, bilder, andre dokumenter og læringsressurser osv.

Ons. 25.04 kl. 13.15-15.15. Sted: TEO H1. 1.433.
Ons. 09.05 kl. 13.15-15.15. Sted: Via Skype
Ons. 16.05 kl. 09.15-11.15. Sted: TEO H1. 1.433.
Ons. 06.06 kl. 09.15-11.00. Sted: TEO H1. 1.433.

Ta kontakt med Rigmor Furu v/HelPed hvis deres fagmiljø ønsker å arrangere en egen workshop.


Pedagogisk veiledning

Spør om oppbygningen av ditt emne i Canvas
Ta kontakt med rigmor.furu@uit.no for å avtale en times pedagogisk veiledning enten via Skype eller fysisk møte. Kom enkeltvis eller sammen med de som arbeider med samme emne/delemne.


 

Prosjektets formål og mål 

Formål: Alle fagmiljø ved Helsefak/UiT skal ta i bruk Canvas for studentaktiv læring i undervisning
Mål: Canvas er implementert ved Helsefak/UiT

Fase 1
- Kompetansebygging av superbrukere og deltakere til pilotfase 2
- Gjennomføre pilotfase 1 (2017) og 2 (vår 2018) som  handler om å bygge opp nye emner i Canvas
- Utvikle en plan for videre kompetansebygging og organisering av Canvas ved Helsefak

Fase 2
-
Pedagogisk utvikling av emner og læringsinnhold i tråd med digital læringsstrategi ved UiT. Fase 2 starter høsten 2018.

Organisering og gjennomføring

Prosjektet er organisert ved ei styringsgruppe, referansegruppe og prosjektgruppe.
Det er oppretta superbrukere ved hvert institutt: 1 vitenskapelig ansatt og 1 administrativt ansatt ved hvert studieprogram, totalt 55 superbrukere. 
Mer informasjon om prosjektet finner du i prosjektplanen.

Les mer om det store Canvasprosjektet ved UiT: Kom i gang med Canvas

Møteplassen for superbrukere

Alle superbrukere oppfordres til å benytte "Møteplassen for superbrukere" i Canvas for erfaringsutveksling, spørsmål og diskusjoner om bruken av Canvas.

Kompetanseutvikling og læring

Canvasbrukerkompetanse skal utvikles gjennom piloter, superbrukere og kurs/kompetanseprogram  for ansatte.
Kurs tilbys fortløpende gjennom seminarer, workshops, nettkurs, webinarer og konsultasjoner/veiledning.

Innen 1.mars 2018 skal alle superbrukere og deltakere i pilotfase 1 ha gjennomgått kompetanseutvikling om bruken av Canvas. Disse vil få invitasjon til kursing via Outlook.

Etter 1.mars 2018 skal det utarbeides kompetanseprogram i bruken av Canvas til alle øvrige ansatte ved Helsefak.Ansvarlig for siden: Rigmor Furu
Sist oppdatert: 05.06.2018 16:27

Meld inn dine behov og ønsker for å lære mer om pedagogisk bruk av Canvas til: rigmor.furu@uit.no

Skip to main content