Canvas

Nå er vi i gang! Implementering av Canvas er organisert som et eget prosjekt ved Helsefak og prosjektperioden er fra 01.11.17 til 31.08.18.
Lill Sverredatter Larsen startet som prosjektleder, men fra desember 2017
har Rigmor Furu tatt over prosjektledelsen.

Prosjektets formål og mål 

Formål: Alle fagmiljø ved Helsefak/UiT skal ta i bruk Canvas for studentaktiv læring i undervisning
Mål: Canvas er implementert ved Helsefak/UiT

Fase 1
- Kompetansebygging av superbrukere og deltakere til pilotfase 2
- Gjennomføre pilotfase 1 (2017) og 2 (vår 2018) som  handler om å bygge opp nye emner i Canvas
- Utvikle en plan for videre kompetansebygging og organisering av Canvas ved Helsefak

Fase 2
-
Pedagogisk utvikling av emner og læringsinnhold i tråd med digital læringsstrategi ved UiT. Fase 2 starter høsten 2018.

Organisering og gjennomføring

Prosjektet er organisert ved ei styringsgruppe, referansegruppe og prosjektgruppe.
Det er oppretta superbrukere ved hvert institutt: 1 vitenskapelig ansatt og 1 administrativt ansatt ved hvert studieprogram, totalt 55 superbrukere. 
Mer informasjon om prosjektet finner du i prosjektplanen.

Les mer om det store Canvasprosjektet ved UiT: Kom i gang med Canvas

Møteplassen for superbrukere

Alle superbrukere oppfordres til å benytte "Møteplassen for superbrukere" i Canvas for erfaringsutveksling, spørsmål og diskusjoner om bruken av Canvas.

Kompetanseutvikling og læring

Canvasbrukerkompetanse skal utvikles gjennom piloter, superbrukere og kurs/kompetanseprogram  for ansatte.
Kurs tilbys fortløpende gjennom seminarer, workshops, nettkurs, webinarer og konsultasjoner/veiledning.

Innen 1.mars 2018 skal alle superbrukere og deltakere i pilotfase 1 ha gjennomgått kompetanseutvikling om bruken av Canvas. Disse vil få invitasjon til kursing via Outlook.

Etter 1.mars 2018 skal det utarbeides kompetanseprogram i bruken av Canvas til alle øvrige ansatte ved Helsefak.Ansvarlig for siden: Rigmor Furu
Sist oppdatert: 26.02.2018 11:23

Meld inn dine behov og ønsker for å lære mer om pedagogisk bruk av Canvas til: rigmor.furu@uit.no

Skip to main content