Nettverk

HelPed skal legge til rette for kontakt med nettverk som kan være aktuell for deg som ansatt i ditt arbeid ved Helsefak. På denne siden kan du finne informasjon om ulike nettverk innenfor undervisning, forskning og utvikling knyttet til utdanning. Aktuelle konferanser vil oppdateres jevnlig.