Bakgrunn

  • Førskoleutdanninga ble evaluert av NOKUT i 2010 og utfordret til å øke sin forskningsinnsats
  • Ny rammeplan for barnehagelærerutdanning med oppstart høst 2013
  • Storstilt utbygging og vekst i barnehagesektoren
  • Strukturelle endringer i barnehagens barnegruppe
  • Kompetansebehov innen flerspråklighet og kulturelt mangfold