Hva har vi lært?

Øker deltakelse i Birkebeinerrennet risikoen for hjerteflimmer?

Mens regelmessig fysisk aktivitet og trening reduserer risiko for død og en rekke sykdommer, ser det ut til at hard trening over tid kan gi økt risiko for hjerterytmeforstyrrelsen atrieflimmer (hjerteflimmer). Som en del av Birkebeiner aldringsstudien ble 509 mannlige deltakere i Birkebeinerrennet i alderen 65 – 90 år ble sammenlignet med 1768 menn i samme aldersgruppe fra Tromsø 6. Mens den gjennomsnittlige risikoen for å ha atrieflimmer i denne studien var 11.3 %, økte deltakelse i Birkebeinerrennet risikoen med 6 prosentpoeng til 17.3%. I denne studien var deltakelse i Birkebeinerrennet en uavhengig risikofaktor for atrieflimmer i samme størrelsesorden som høyt blod trykk og koronar hjertesykdom. 

Referanse: Myrstad M, Løchen ML, Graff-Iversen S, Gulsvik AK, Thelle DS, Stigum H, Ranhoff AH. Increased risk of atrial fibrillation among elderly Norwegian men with a history of long-term endurance sport practice. Scand J Med Sci Sports 2013:24(4);e238-e244. 


Det gode kolestrolet som beskytter hjertet

Miller foreslo i 1975 at HDL-kolesterolet (High density Lipoprotein) forsinker åreforkalkning. Det store antallet menn som ble undersøkt i den første Tromsøundersøkelsen i 1974, og det store antallet frosne blodprøver fra undersøkelsen gjorde det mulig å teste ut denne hypotesen allerede i 1976. Studien viste en sterk beskyttende effekt av HDL-kolesterol. Artikkelen var i flere år det mest siterte fra norsk medisin.

Miller NE, Førde OH, Thelle DS, Mjøs OD. The Tromsø Heart Study. High-density lipoprotein and coronary heart disease: a prospective case-control study. Lancet 1977;i:965-968.


Er kaffe farlig ?

I den andre Tromsøstudien ble det observert en sammenheng mellom kaffeforbruk og kolesterol. Små forsøk etterpå viste at det var kokekaffe (og ikke filterkaffe) som økte serum kolesterol, noe som ble bekreftet i den tredje Tromsøundersøkelsen. Senere fant en nederlandsk forskergruppe at fettstoffene cafestol og kahweol førte forårsaket økningen i kolesterol. Disse fettstoffene filtreres bort i filterkaffe, og finnes derfor bare i ren kokekaffe. 

Thelle DS, Arnesen E, Førde OH. The Tromsø Heart Study. Does coffee raise serum cholesterol? New Engl J Med 1983;308:1454-1457.

Førde OH, Knutsen SF, Arnesen E, Thelle DS. The Tromsø Heart Study: coffee consumption and serum lipid concentrations in men with hypercholesterolaemia: a randomised intervention study. Br Med J 1985;290:893-895.

Bønaa KH, Arnesen E, Thelle DS, Førde OH. Coffee and cholesterol: is it all in the brewing? The Tromsø Study. Br Med J 1988;297:1103-1104.


Hva forårsaker utposninger på hovedpulsåra og hvor farlig er de?

Hvis utposninger på hovedpulsåra (abdominale aorta aneurismer) sprekker står livet ofte ikke til å redde. Slike utposninger skyldes en svekkelse av blodåreveggen, ofte kombinert med åreforkalkning. Det er derfor viktig å finne hvorfor de utvikler seg. Tromsøundersøkelsen (Tromsø 4 og Tromsø 5) har vist oss at dette er en relativt hyppig tilstand. Hos de som er 55 år eller eldre finner man slike utposninger hos 10% av mennene og 2% av kvinnene. Foruten kjønn er også økende alder, røyking, lavt nivå av HDL-kolesterol (det gode kolesterolet) og blodtrykk viktige risikofaktorer. Særlig viktig er røyking. Utposninger på hovedpulsåra øker risiko for å dø av hjerte-karsykdommer. Sammenligning av utviklingen av åreforkalking og forandring av diameter på hovedpulsåra viser likevel at sammenhengen mellom de to tilstandene nok er komplisert.

Singh K, Bønaa KH, Jacobsen BK, Bjørk L, Solberg S. Prevalence of and risk factors for abdominal aortic aneurysms in a population-based study: the Tromsø Study. Am J Epidemiol 2001;154:236-44.

Solberg S, Singh K, Wilsgaard T, Jacobsen BK. Increased growth rate of abdominal aortic aneurysms in women. The Tromsø study. Eur J Vasc Endovasc Surg 2005; 29: 145-9.

Forsdahl SH, Singh K, Solberg S, Jacobsen BK. Risk factors for abdominal aortic aneurysms. A 7-year prospective study. The Tromsø study, 1994-2001. Circulation 2009; 119: 2202-8.

Forsdahl SH, Singh K, Solberg S, Jacobsen BK. Abdominal aortic aneurysms or relatively large diameter of non-aneurysmal aortas increase total and cardiovascular mortality: The Tromsø study. Int J Epidemiol 2010; 39: 225-32.

Solberg S, Forsdahl SH, Singh K, Jacobsen BK. Diameter of the infrarenal aorta as a risk factor for abdominal aortic aneurysm. The Tromsø Study, 1994-2001. Eur J Vasc Endovasc Surg 2010; 39: 280-4.

Johnsen SH, Forsdahl SH, Singh K, Jacobsen BK.Atherosclerosis in abdominal aortic aneurysms: A causal event or a process running in parallel? The Tromsø Study. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2010; 30: 1263-8.

Johnsen SH, Forsdahl SH, Solberg S, Singh K, Jacobsen BK. Carotid atherosclerosis and relation to growth of infrarenal aortic diameter and follow-up diameter: The Tromsø Study. Eur J Vasc Endovasc Surg 2013;45:135-40.


Sammenhengen mellom ernæringsstatus og sykelighet, dødelighet og livskvalitet hos hjemmeboende eldre

I Tromsøundersøkelsen (Tromsø 4 og 6) har vi undersøkt hvordan viktige mål på helse som sykelighet, dødelighet og helserelatert livskvalitet henger sammen med ernæringsstatus hos hjemmeboende eldre (≥ 65 år). Ernæringsstatus ble vurdert både ved hjelp av kroppsmasseindex, KMI, kg/m2) og et spesielt screeningverktøy for ernæringsstatus (MUST skår). Risiko for underernæring ble funnet hos 8 %. Både underernæring og fedme var knyttet til økt sykelighet.  Dødeligheten var relativt sett høyere ved lavere vekt (undervekt) enn ved overvekt. Den laveste dødeligheten og beste livskvaliteten ble funnet hos eldre med en viss overvekt (KMI i området 25-30 kg/m2).  Både risiko for underernæring og lav KMI var assosiert med dårlig psykisk helse. Blant eldre utgjør spesielt underernæring en vesentlig helserisiko. 

Kvamme JM, Wilsgaard T, Florholmen J, Jacobsen BK. Body mass index and disease burden in elderly men and women: the Tromsø Study. Eur J Epidemiol 2010; 25:183-93.

Kvamme JM, Grønli O, Florholmen J, Jacobsen BK. Risk of malnutrition is associated with mental health symptoms in community living elderly men and women: the Tromsø study. BMC Psychiatry. 2011;11:112.

Kvamme JM, Olsen JA, Florholmen J, Jacobsen BK. Risk of malnutrition and health-related quality of life in community-living elderly men and women: the Tromsø study. Qual Life Res. 2011;20:575-82.

Kvamme JM, Holmen J,Wilsgaard T, Florholmen J, Midthjell K, Jacobsen BK. Body mass index and mortality in elderly men and women. The Tromsø and HUNT studies. J Epidemiol Comm Health 2012; 66: 611-7.