Nordisk prosessrettsmøte 17.-18.8.2018

Nordisk prosessmøte arrangeres hvert tredje år i regi av Nordisk forening for prosessrett (NFfP). Det juridiske fakultet ved UiT var vert for prosessrettsmøtet 17.-18.8.2018.Vi takker alle deltakere for gode diskusjoner!

Prosessrettsmøtet er et møtepunkt for nordiske jurister som er interessert i sivil- og straffeprosessuelle spørsmål. 

Temaer for sesjonene på møtet er blant annet: 

* Nordiske domstolstrukturer i forandring

* Digitalisering, effektivisering og domstolene

* Bevislæren i forandring - hvordan utfordrer den teknologiske utviklingen og europeisk rett vår bevislære