Nordisk prosessrettsmøte 17.-18.8.2018

Nordisk prosessmøte arrangeres hvert tredje år i regi av Nordisk forening for prosessrett (NFfP). Det juridiske fakultet ved UiT har gleden av å være vert for prosessrettsmøtet 17.-18.8.2018.

Prosessrettsmøtet er et møtepunkt for nordiske jurister som er interessert i sivil- og straffeprosessuelle spørsmål. 

Temaer for sesjonene på møtet er blant annet: 

* Nordiske domstolstrukturer i forandring

* Digitalisering, effektivisering og domstolene

* Bevislæren i forandring - hvordan utfordrer den teknologiske utviklingen og europeisk rett vår bevislære

                                                  ****************

Program

Torsdag 16.8.2018

19.00- Sosial sammenkomst

Fredag 17.8.2018

Digitalisering og effektivisering av domstoler

Eva Storskrubb, Uppsala

Elisabet Michelsen, Lyngby

Diskusjon

 

Fribevisføring og fribevisvurdering – truede prinsipper?

Maria Astrup Hjort, Oslo

Dan Frände, Helsingfors

Clement Salung-Petersen, København

Diskusjon

Prosjektpresentasjoner – phd.-prosjekt

Gruppe I

* Maria Aminoff, Lund universitet, «Bortom rimligt tvivel - Är beviskravet differentierat? » 

* Juhana Riekkinen, Lapplands universitet, «Electronic evidence in the criminal procedure»

Gruppe II

* Jul Fredrik Kaltenborn, Politihøyskolen, «Teknologinøytralitet som mål i straffeprosesslovgivningen»

* Lars Edstedt, Uppsala universitet, «Straffprocessföremålet»

Besøk på tinghuset – Nord-Troms tingrett, Hålogaland lagmannsrett og Utmarksdomstolen i Finnmark

Unni Sandbukt, Monica Hansen Nylund og Nils Asbjørn Engstad

Middag på hotel Clarion The Edge

pent antrekk

Lørdag 18.8.2018

Nordiske domstolstrukturer i forandring

Ragna Aarli, Bergen

Børge Dahl, København

Gunnar Páll Baldvinsson, Uppsala

Diskusjon

Nordiske domstoler og migrasjon

Jens Edvin Skoghøy, Tromsø

Jakob Heidbrink, Göteborg

Diskusjon

Avslutning og lunsj

    **************************************

Betaling av deltakeravgift

Deltakeravgift

NOK 1500

Deltakelse er gratis for stipendiater og foredragsholdere.

Deltakeravgiften dekker programmet, transport mellom Clarion The Edge og universitetet, middager, lunsj og kaffe.

Dersom du ønsker å ha med ledsager på middagen fredag kveld, vil det påløpe NOK 720 i tillegg til deltakeravgiften. Dette skal betales sammen med deltakeravgiften og innen påmeldingsfristen.

Deltakeravgiften betales inn på kontonummer 4714 10 01236

IBAN NO5947141001236

BIC SNOWNO22

Og merkes med A47050 og deltakerens navn

Betalingsfrist er 15. juni 2018.

Norges forskningsråd støtter arrangementet.

Har du noen spørsmål eller behøver hjelp med noe, ta gjerne kontakt med Lene Evensen, lene.t.evensen@uit.no , +47 776 20 867

    *************************************************

Praktisk informasjon

 

Reise

Det er enklest å fly til Tromsø (evt: Enkleste reisemåte til Tromsø er med fly). Det er god flyforbindelse til og fra Oslo med SAS og Norwegian. I tillegg er det flyforbindelse direkte til blant annet Bergen, Helsingfors og Stockholm.

Det er kort avstand fra Tromsø lufthavn Langnes til Tromsø sentrum. Flybussen og taksi stopper utenfor terminalen. Reisetiden er ca. 10-15 minutter. Rutebuss nr. 40 og 42 stopper ved flyplassen. Se https://avinor.no/flyplass/tromso/til-og-fra-flyplassen/bil-buss-og-taxi/

Hotell

Som deltaker må du selv ordne reise og hotellopphold. Tromsø har mange flotte hoteller, så det skal være mulig å finne noe for enhver smak. Imidlertid gjør vi oppmerksom på at vi har inngått en avtale med The Edge, som gjør at det vil være mulig å få noe rabatterte rom der. Det er også på The Edge seminaret lørdag vil foregå, samt en uformell sammenkomst torsdag kveld og middagen fredag kveld. Dersom du ønsker å booke rom på The Edge finner du hotellets kontaktinformasjon her (åpnes i nytt vindu):

Clarion The Edge

Kontakt hotellet direkte via mail eller telefon,

cl.theedge@choice.no     telefon +47 77 66 84 00

og oppgi at du skal delta i Nordisk prosessrettsmøte.

 

     *******************************************

Har du noen spørsmål eller behøver hjelp med noe, ta gjerne kontakt med Lene Evensen, lene.t.evensen@uit.no, telefon + 47 776 20 867

Det nordiske prosessrettsmøtet støttes økonomisk av Norges Forskningsråd.Ansvarlig for siden: Anna Nylund
Sist oppdatert: 08.08.2018 11:01