Linker

Nordisk forening for prosessrett http://nffp.info/

International Association of Procedural Law http://www.iaplaw.org/

Nordisk forskning om mekling https://mediationresearch.org/