Aktiviteter

-        Medlemmer av forskningsgruppen kommer til å delta på Nordisk forvaltningsrettslig seminar 23.-25 august 2016. Link til programmet for seminaret.

-        Planlegger å delta på PROF seminar ved Syddansk Universitet i Odense 8.-9. november 2016 med foreløpig tema ”Ehvervsforvaltningsret” (affärsförvaltningsrätt). PROF er et nordisk forskernettverk for forskere som arbeider mes rettspørsmål i grensefeltet mellom offentlig rett og privat rett.