Aktivitetsplan

 

Inkludering og tilpasset opplæring – ITPO

 

Aktivitetsplan vår -17

Dato

Aktivitet

5. januar

0930-1130

Skrivetreff

2. februar

0930-1130

Skrivetreff

9. februar

0930-1130

Faglig samtale
Tema Innovativ forskning

2. mars

 

Skrivetreff

6. april

Skrivetreff

4. mai

Skrivetreff

 

1. juni

 

Skrivetreff

 

 

 

 

 

Aktivitetsplan høst-16

Dato

Aktivitet

26. august

0900-1500

Forskergruppemøte

1. september

0930-1130

Skrivetreff

22. september

1400-1530

Boklansering og miniseminar

"Relasjoner i pedagogikken" lanseres

29. september

 

Skrivetreff

18. oktober

1230-1400

 "Faglig inkludert?" lanseres

31. oktober

1400

Forskergruppemøte - søknad Forskningsrådet

 

3. november

 

Skrivetreff

23. november

Faglig samtale med representanter fra Nord universitet

Innovasjon i pedagogisk forskningsarbeid

 1. desember

Skrivetreff

 

Aktivitetsplan vår -16

Dato

Aktivitet

7. januar

0930-1200

Skrivetreff

Lunsjsamtale m/(navn ikke avklart)

19.-21. januar

Skriveseminar Alta

4. februar

0930-1200

Skrivetreff

18. februar

0900-1500

Forskergruppemøte

Faglig samtale m/(navn ikke avklart)

3. mars

0930-1200

Skrivetreff

31. mars

Forskergruppemøte

Faglig samtale m/(navn ikke avklart)

7. april

Skrivetreff

18. april

0900-1100

Forskergruppemøte

4. mai

0930-1200

Skrivetreff

11. mai

0900-1400

 Forskergruppemøte

 

Aktivitetsplan høst -15

Dato

Aktivitet

24. august

Forskergruppemøte

26.-28. august

Deltakelse på ERNAPE-ARCTIC Tromsø

3. september

Skrivetreff

16. september

0900-1500

Forskergruppemøte

Faglig samtale

21.-25. september

Skriveseminar Malaga

30. september

1300-1500

Forskergruppemøte.

1. oktober

0930-1200

Skrivetreff.

Tema: 1. Paper. 2. Baumans begrep "Fremmed".

6. november

0930-1200

Skrivetreff.

Tema: 1. Artikkel. 2. Baumans begreper knyttet til etikk.

19. november

0900-1500

Forskergruppemøte

Tema:

- gjennomgå en god søknad

- starte prosess ift. felles prosjektsøknad knyttet til læringsmiljø

- budsjett 2016

Faglig samtale m/ Gunnar Stangvik

- Tema Inkludering og segregering.

November (9., 10., 11.?)

1000-1500

Høstseminar om praksisnær forskning, eventuelt Baumans teorier.

 

3. desember

0930-1200

Skrivetreff

7. desember

1800

Semestermiddag (hele gruppen)

 

Aktivitetsplan høst -14

Dato

Aktivitet

25. august

Forskergruppemøte

4. september

Skrivetreff

30. september

Fagseminar om inkluderende opplæring

m/David Mitchell, University of Canterbury

2. oktober

Skrivetreff

27. oktober

Forskergruppemøte

6. november

Skrivetreff

11. november

(avlyst pga sykdom)

Høstseminar om praksisnær forskning

m/Hilde Hiim, Høgskolen i Oslo og Akershus

21. november

Forskergruppemøte

1. desember

Skrivetreff