Publikasjoner

Artikler og rapporter:

Lisbeth, Flatraaker 2016. Skole – hjem samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre. En byrde eller ressurs? I Børhaug & Helleve (2016): Interkulturell pedagogikk som motkraft i monokulturell praksis. Bergen: Fagbokforlaget.

Flatraaker, Lisbeth 2015. Akseptering som grunnholdning i veiledning av minoritetsspråklige foreldrePsykologi i kommunen, 2-2015. 

Krogtoft, Marit 2015. Spansk disiplin og norsk frihet! Nordmenn i Spania om skolevalg for minoritetsspråklige. UiN-rapport nr. 3-2015. Bodø: Universitetet i Nordland.

 

 

Masteroppgaver

Carlsen, Ida Marie 2015. «Kulturelle ulikheter gjør livet mer verdifullt». En kasusstudie om flerkulturelle perspektiver i norskfaget. Master i lærerutdanning 5.-10. trinn, norskdidaktikk. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. 

Dørum, Vegard 2015. Når is framstår som hardt vann. Om metaforer i elevtekster skrevet av minoritetsspråklige elever på ungdomstrinnet. Master i lærerutdanning 5.-10. trinn, norskdidaktikk. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. 

Johansen, Ann Bente 2014. Barn med minoritetsspråklig bakgrunn og språkvansker. Et kvalitativt studie av barnehagelæreres erfaringer. Masteroppgave i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. 

Talberg, Marit Gjendemsjø 2015. Kulturelt og språklig mangfold i skolen. Fra nasjonale reformideer til reform i skolen. Master i lærerutdanning 5.-10. trinn, norskdidaktikk. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. 

Fagerli, Birgitte og Vibeke Fagerli 2015. «Det hadde vært enklere å organisere en skole som bare var norsk...» Organisering av språkopplæring i samisk og norsk. Master i lærerutdanning 5.-10. trinn, norskdidaktikk. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.