Aktiviteter

Kommende aktiviteter i forskergruppa26.-27. mai 2016 arrangeres konferansen Er lærerutdanningen forberedt på å møte mangfoldet i det norske samfunnet? Konferansen er en del av den nasjonale satsinga Kompetanse for mangfold.


Forskergruppa får besøk av Tamás Szabo (Jyväskylä universitet) i uke 41, og i den forbindelse arrangerer vi i samarbeid med LAIDUA-gruppa workshopen Contextualizing Linguistic Diversity in Institutional Settings 8.-9. oktober 2015.


Forskergruppa arrangerer konferansen Det flerspråklige og flerkulturelle nord -  i barnehage og skole ved UiT 13.-14. november 2014.

 


 Forskergruppa arrangerer forskergruppemøter omtrent en gang per måned.

Ønker du informasjon om disse, kan du kontakt Hilde Sollid, som er leder for gruppa.

 


 

Kommende aktiviteter i forskergruppa