Prosjekter

ARKHANGELSKSTUDIEN

Arkhangelskstudien (1999-2000) omhandlet vel 4000 personer av begge kjønn, og har resultert i 4 doktorgrader. Studiekohorten følges bl.a. med henblikk på død, og nylig er et samarbeid inngått med flere andre forskergrupper fra Russland og Øst-Europa under ledelse av London School of Hygien and Tropical Medicine. I alt 10 kohorter skal følges med død som endepunkt, og det tas sikte på å genotyping av blod for utredning av genetiske predisposisjoner for hjerte- og kar sykdommer.

 

ISPHA

ISPHA ble startet i 2007 og prosjektet er ferdig juni 2011. Ca. 80 studenter tatt opp, og ved prosjektets slutt vil ca. 50 % ha avlevert sine masteroppgaver. Prosjektet har også parallelt utdannet lærere slik at skolen skal være selvgående fra juni 2011.

 

SUICID BLANT NENNETS BEFOLKNING

Et prosjekt om suicid blant Nennets befolkning er nylig påbegynt.  Prosjektet vil innebære en basis-registrering av gjennomførte suicid for de siste 5 år, en beskrivelse av de psykiske forhold hos personer med suicidalforsøk, og en intervensjonsdel.

 

TRAFIKKULYKKER I ARKHANGELSK REGION

Et prosjekt om trafikkulykker i Arkhangelsk region kom i gang i 2009. I tillegg til en komplett beskrivelse av ulykkene og de ytre og indre omstendigheter over en 3-års periode, vil også dette prosjektet omfatte intervensjon og follow-up.

 

ARCTIC MONITORING AND ASSESSMENT PROGRAMME (AMAP)

Forskningsgruppa har sekretariatsfunksjon og en rekke prosjekter innen reproduktiv helse, miljøgifter og klima knyttet til dette internasjonale programmet. Registeroppbygging i Russland. Det er utviklet fødselsregister på Kola og planlagt et tilsvarende i Arkhangelsk. To dr. grader er allerede ferdig, en planlagt og en rekke Masteroppgaver ved ISPHA henter sine data fra registeret. I Arkhangelsk er det også utviklet et kreftregister som er database for flere Mastergrader ved ISPHA. Oppbygging av mor/barn kohorter knyttet til forskningsprosjekter innen miljø, klima og helse. Dette utføres i alle arktiske land og utvalgte land i sør (Brasil, Argentina, Chile, Sør-Afrika, Vietnam og Australia).

 

 

Forskningsgruppeleder:
Professor Tordis A Trovik

Arktisk helseforskning er en av forskningsgruppene ved Institutt for samfunnsmedisin