Arrangementer

Sentralt i arbeidet for Hamsungruppa er avholdelsen av “Den internasjonale Hamsunkonferansen” som går av stabelen hvert fjerde år. Konferansen har vært arrangert fem ganger siden 1995, og tar mål av seg til å formidle siste nytt innen hamsunforskningen, samt presentere internasjonale hamsunforskere. Konferansebidragene trykkes i ettertid (jf. Hamsun i Tromsø I-V).

Neste internasjonale Hamsunkonferanse vil etter planen gå av stabelen ved UiT høsten 2015.

Hamsungruppa var dessuten aktivt til stede med bidrag til utformingen av Hamsunsenteret på Hamarøy som ble åpnet 2009 i forbindelse med 150-årsmarkeringen for Hamsuns fødsel.