Karriere

        Ressursøkonomer er ettertraktet og med en master innen temaet ressursøkonomi er det mange muligheter. Ressursøkonomer finnes i Norge innen konsulentbransjen, forskning og undervisning, i statsforvaltning, fylkesadministrasjon, ikke-statlige-organisasjoner (NGO’er),  samt større bedrifter. En del ressursøkonomer er også å finne i internasjonale organisasjoner som FN, Verdensbanken, OECD, FAO osv.

Her er noen eksempler på hva uteksaminerte miljø- og ressursøkonomer fra MRØ jobber med:

Mona Bue skrev masteroppgaven "Rekefiskeriet i Barentshavet: en bioøkonomisk analyse av marine reservat i forvaltningen av bifangstbestand". Hun jobber i dag som miljørådgiver i Statens Vegvesen.  

Elin Kolsvik skrev masteroppgaven "Optimal fangstalder for norsk arktisk torsk: predasjonskostnader inkludert i Beverton & Holt's årsklassemodell". Hun er i dag seniorrådgiver og fagansvarlig innen marin bioteknologi og marint restråstoff i Innovasjon Norge.

Sverre Johansen skrev masteroppgaven “Næringsøkonomiske effekter av institusjonell ulikhet : en komparativ studie av det institusjonelle rammeverket og fiskerinæringen på Island og i Norge” . Etter å ha jobbet som avdelingsdirektr i Fiskeri- og kystdepartementet, ble han tilsatt i stillingen som fagsjef pelagisk i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

Guri Hjallen Eriksen skrev masteroppgaven "Kongekrabbens predasjonskostnader : en bioøkonomisk analyse av kongekrabbebestanden i norsk økonomisk sone". Hun jobbet lenge i  Fiskeri- og kystdepartementet, men jobber nå i Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA.

Tran Van Ho skrev masteroppgaven "The economic efficiency of a trawl fishery in Nha Trang, Khanh Hoa province, Vietnam" og jobber i dag for et regionalt fiskeripolitikknettverk (Regional Fisheries Policy Network, RFPN) i Bangkok ved "South East Asia Fisheries Development Centre, SEAFDEC".

Nguyen Thi Hoa Hong skrev masteroppgaven "Co-management in Trao Reef Marine reserve, Vietnam – A transaction costs approach" og jobber i fiskeridirektoratet i Vietnam.