Om forskningsgruppen

  • Forskningsgruppe for klinisk psykologi har fokus både på fagutvikling og på forskning. Flere av medlemmene av forskningsgruppen er psykologspesialister/ førstelektor/ universitetslektorer hvor undervisning og klinisk veiledning utgjør hovedandelen av arbeidsoppgavene. I arbeidet med å gi god undervisning og veiledning ligger imidlertid et viktig fagutviklingsarbeid. Et eksempel på dette kan være hvordan man best lærer psykologer og helsepersonell til å bli god på å kommunisere og skape allianse med pasienter.  
  • Andre fagutviklingsprosjekter som gruppen har engasjert seg i er for eksempel utvikling av mestringstilbud for ulike pasientgrupper slik som kronisk utmattelse/ME og kvinner som strever med depresjon i forbindelse med svangerskap og fødsel. I samarbeid med Forebyggende helsetjenester i Tromsø kommune har vi utviklet lavterskeltilbudet Psykhjelpen som er et psykologisk rådgivningstilbud for gravide og småbarnsforeldre, og for barn og ungdom opp til 20 år. Psykhjelpen er plassert på seks helsestasjoner i Tromsø og driftes av 10 psykologstudenter under veiledning av psykologspesialister ansatt i Psykologtjenesten i Forebyggende helsetjenester i Tromsø Kommune. 
  • Forskningsaktiviteten i gruppen spenner over et bredt felt av tema og problemstillinger. En fellesnevner for alle prosjektene er imidlertid at de er klinikk- og praksisnære. Det vil si at vi er opptatt av problemstillinger som er relatert til klinisk psykologisk arbeid inkludert forskning på årsaker, utredning, forebygging og behandling av psykiske vansker og lidelser i alle aldersgrupper, og utdanning av psykologer og helsepersonell. 
  • Forskningsgruppen samarbeider med flere forskningsgrupper ved Institutt for psykologi og ved det Helsevitenskapelige fakultet, og vi har også forskningssamarbeid med andre fakultet ved UiT. Vi har flere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
  • De fleste av forskningsgruppens medlemmer er involvert i driften av Psykologisk klinikk ved Institutt for psykologi, og et av medlemmene er klinikkleder og et annen er koordinator for hovedpraksis på det sjette studieåret. Flere av forskningsgruppens medlemmer har bistillinger ved Universitetsykehuset i Nord-Norge (UNN) og i Forebyggende helsetjenester i Tromsø kommune. Et medlem har 25% stilling som skikkethetsansvarlig ved det Helsevitenskapelige fakultet ved UiT.