Studentoppgaver og veiledning

Forskningsgruppen gir veiledning på alle nivåer innenfor de temaer som fremgår på den enkelte forskers hjemmeside. Det meste av veiledning gis innenfor klinisk relevante tema og med hovedvekt på oppgaver som gjennomføres ved profesjonsstudiet i psykologi.

Ikke alle medlemmene av forskningsgruppen påtar seg veiledningsoppgaver.

Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere prosjekt!