Studentoppgaver og veiledning

Forskningsgruppen gir veiledning på alle nivåer innenfor de temaer som fremgår på den enkelte forskers hjemmeside. Det meste av veiledning gis innenfor klinisk relevante tema og med hovedvekt på oppgaver som gjennomføres ved profesjonsstudiet i psykologi. Ikke alle medlemmene av forskningsgruppen påtar seg veiledningsoppgaver. Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere prosjekt. Nedenfor et prosjekt der det foreligger data som kan benyttes til hovedoppgaver. 


God Start for Små i Nord

Høifødt, R. S., Bohne, A., Nordahl, D., Landsem, I. P.,  Pfuhl, G., Wang, C. E. A.

Små i Nord-studien har som formål å få mer kunnskap om hva som påvirker barns utvikling fra graviditet og til 6-månedersalderen. En annen målsetning er å bidra til bedre kunnskap om hva som påvirker foreldres psykiske helse i forbindelse med svangerskap, fødsel og spedbarnstid. Studien består av seks måletidspunkter, 3 i svangerskapet og 3 etter fødselen. Det første måletidspunktet i svangerskapet er ved ca uke 16, og deltakerne følges opp helt til barnet er 6 måneder gammelt. Deltakere i studien svarer på ulike spørreskjema som omhandler bl.a. depresjonssymptomer, negative barndomshendelser, repeterende negativ tenkning og tidlige maladaptive skjema. I tillegg stilles spørsmål som omhandler tilknytningsstil i voksne nære relasjoner, bonding til barnet i magen og det fødte barnet, samt spørsmål om foreldrestress og hvordan de opplever barnet. Deltakerne gjennomfører ved noen av tidspunktene kognitive tester som omhandler hvordan man bearbeider og husker informasjon som er relatert til det å bli foreldre. Både spørreskjema og kognitive tester gjennomføres på flere tidspunkt i prosjektet for å kunne følge utviklingen gjennom svangerskapet og barseltiden. I møtene etter fødselen gjøres filmopptak av samspill mellom foreldre og barn, barnets utvikling observeres og hjerteratevariabilitet måles på både mor og barn. De fleste av deltakerne i studien mottar ordinære helsestasjonskonsultasjoner. Noen helsestasjoner i Tromsø kommune fikk opplæring i Newborn Behavioral Observation som er en metode som skal gi foreldrene mer kunnskap om barnets signaler og fremme tilknytningen mellom foreldre og barn. Familiene som tilhørte disse helsestasjonen fikk oppfølging med NBO i de første 4 ukene.

Datainnsamlingen er fullført, og det foreligger mye data som kan brukes til hovedoppgaver. Ta kontakt med prosjektleder førsteamanuensis Ragnhild Sørensen Høifødt.