Om forskningsgruppen

Forskningssamarbeidet mellom profesjonsutdanningene og praksisfeltet skal bidra til at profesjonsutdanningene og praksisfeltet gjensidig styrker hverandre og utvikler gode og relevante læringsarenaer som fremmer studentenes særegne profesjonskunnskap. Samarbeidet skal også styrke helsetjenestens mulighet for kunnskapsutvikling og for å lære av samarbeidet med forskningsgruppen gjennom aktiv deltakelse og ikke kun være en forskningsarena. I flere av prosjektene er den metodologiske tilnærmingen aksjonsforskning

Engasjement og erfaring i internasjonalt helsefaglig arbeid har lang tradisjon ved IHO og forskningsgruppens aktivitet er inspirert av tradisjonen. Vårt samarbeid internasjonalt skal bidra til likeverdighet i samarbeidet med mål om kunnskapsutvikling og kompetanseheving. På denne måten er forskningen praksisnær og relevant for både profesjonsutdanningen og praksisfeltet.
Mål for forskningsgruppen for helsefaglig profesjonsutdanning:
  1. Forskningsgruppen skal aktivt styrke samspillet mellom profesjonsutdanning, praksis og forskning
  2. Prosjektene som utgår fra forskningsgruppen skal ha studentdeltakelse på BA, MA og PhD nivå
  3. Forskningsgruppen skal fremme og delta i forskning om fleksible og nettstøttede undervisningsformer
  4. Forskningsgruppen skal aktivt søke samarbeid med kommunehelsetjenesten som naturlig samarbeidspartner i prosjekter som angår helsetjenesten
  5. Forskningsgruppen skal være en synlig nasjonalt forskningsaktør innen helsefaglig utdanningsforskning og delta i forskningsdebatten internasjonalt