Venner av gruppa

Professor Charlotte Damm (Institutt for arkeologi og sosialantropologi)
Professor Endre Mørck (Institutt for språkvitskap)
Dr Eleanor Rosamund Barraclough (Dept. of English Studies, Durham University)
Førstekonsulent Keth Lind (Tromsø museum)
Arkeolog Anders Hesjedal (Troms fylkeskommune)
Spesialrådgivar Reidun Laura Andreassen (Finnmark fylkeskommune)
Målerikonservator Kaja Kollandsrud (Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo)
Professor Lena Liepe (IFIKK, Universitetet i Oslo)
Professor Thomas Wallerstrøm (NTNU)
Direktør Ole Jakob Furset (Sør-Troms Museum)
Avdelingsleiar Tore Einar Johansen (Sør-Troms Museum)
Lisa G. Bostwick
Arkeolog David Griffiths (University of Oxford)
Sivilarkitekt, dr.ing Jørgen Jensenius
Bygningsarkeolog Ole Egil Eide
Kunstvitar Vidar Trædal
Ph.d.-stipendiat Kerstin Hundahl (Lunds Universitet)
Ph.d.-stipendiat Håkon Hermanstrand (Nord universitet)
Instituttleiar John McNicol (AHR)
Ph.d.-stipendiat Solveig Marie Wang (University of Aberdeen)