Publikasjoner

Skoleutvikling og utdanningsledelse på Cristin

bokpraxis.png (Bredde: 180px)

Karin Rönneman, Eli Moksnes Furu og Petri Salo (red.):

Nurturing Praxis. Action Research in Partnerships Between School and University in a Nordic Light.

SensePublishers.

actionresearch.jpg (Bredde: 180px)

Eli Moksnes Furu, Torbjørn Lund og Tom Tiller (red.):

Action Research. A Nordic Perspective.

Høyskoleforlaget.

aksjonsforskning.jpg (Bredde: 180px)

Tom Tiller (red.):

Aksjonsforskning i skole og utdanning.

Høyskoleforlaget.

skoleutvikling i praksis.jpg (Bredde: 180px)

Mats Ekholm, Torbjørn Lund, Knut Roald og Beate Tislevoll (red.):

Skoleutvikling i praksis.

Universitetsforlaget.

forskeren i møte med praksis.jpg (Bredde: 180px)

Torbjørn Lund, May Britt Postholm og Geir Skeie (red.):

Forskeren i møte med praksis. Refleksivitet, etikk og kunnskapsutvikling.

Tapir.

emosjoner i forskning og læring.bmp (Bredde: 180px)

Rachel Elise Jakhelln, Tove Leming og Tom Tiller (red.):

Emosjoner i forskning og læring.

Eureka.

aksjonslæring.jpg (Bredde: 180px)

Tom Tiller:

Aksjonslæring - forskende partnerskap i skolen. Motoren i det nye næringsløftet.

Høyskoleforlaget.

skutbok.jpg (Bredde: 180px)

Siw Skrøvseth og Tom Tiller:

Verdsettende ledelse.

Høyskoleforlaget.