Avslutningsworkshop

Fredag 6. september møtes forskere fra Australia, Canada, USA og Sápmi til en mini-workshop om urfolksforskning i et internasjonalt perspektiv. Workshopen finner sted i Árdna og starter kl. 12.15. Workshopen markerer avslutningen av Forskergruppen i samisk og urfolksforskning. Enkel servering.

Institusjonene som er representert er University of Saskatchewan, University of Wisconsin, University Center for Rural Health at Sydney University, Pacific Lutheran University og UiT.

Iinnlederne vil kort presentere sin institusjon og urfolksforskningen ved institusjonen, som en opptakt til diskusjon og idemyldring omkring ulike tilnærmingsformer til urfolksforskning generelt.

Etter innledningene åpnes det for diskusjon om tematikken som er reist i foredragene.

Foreløpig program:

  • Thomas A. DuBois, U of Wisconsin: A brief overview of the process that almost lead to CEIR (the planned center of excellence in Indigenous resilience at UiT) –  the main ideas behind the application.
  • Alexandria Wilson, U of Saskatchewan: Presentation of the Aboriginal Education Research Centre at the University of Saskatchewan and comments on the status of Indigenous research in Canada in general.
  • Shawn Wilson, U of Sydney: The need for Indigenous research and Indigenous researchers, and reflections on the discussion about Indigenous research in Australia.
  • Troy Storfjell, Pacific Lutheran University, Tacoma: Objectives for a collaborative project between Pacific Lutheran Univ and the Puyallup tribe in Tacoma, WA, USA.
  • Bjørg Evjen / Else Grete Broderstad, UiT: The research profile of the Centre for Sami Studies at UiT, and a brief presentation on some ongoing projects.