Tidligere prosjekter

Her er tidligere prosjekter som forskningsgruppa har avsluttet, andre har overtatt eller ikke er aktive for tiden

Second Language Immersion in Mathematics in the High North for Endangered Indigenous and Minority Languages

FoU-prosjekt                                                                                                                                                               Prosjektdeltakere: Anita Movik Simensen og Hilja Huru                                                                                                         Støttet av High North Programme under SIU

Den naturlige skolesekken

Nasjonal satsing som arbeider mot elever og lærere i grunnskolen.                                                                                Regionkontakt for Nord Norge: Stig Misund

DINAMA – dialog i naturfag og matematikk

Barnehageprosjekt. Inger Wallem Krempig og Anita Movik Simensen

Sommerskole i realfag for elever i Finnmark

Samarbeidsprosjekt mellom UiT Norges arktiske universitet og Alta kommune.                                                     Prosjektleder: Mona Kvivesen                                                                                                                                         Prosjektdeltakere: Hilja Lisa Huru og Geir Kristoffersen.                                                                                             Prosjektet er nå ferdig og Nordnorsk vitensenter har overtatt driften av Sommerskolen

Realfagsjentene.no

FoU-prosjekt, en blogg om realfagsaktiviteter i skole og barnehager.                                                          Prosjektdeltakere: Anita Simensen og Mona Kvivesen                                                                                                  Bloggen ble drevet i perioden 2014-2017. Den er fortsatt tilgjengelig

Matematikk i teknologi & designaktiviteter

FoU-prosjekt. Saeed Manshadi.

Fugl som tema i barnehagen

Barnehageprosjekt. Jo Espen Strand