Tidligere prosjekter

Her er tidligere prosjekter som forskningsgruppa har avsluttet, andre har overtatt eller ikke er aktive for tiden

Digitale verktøy og kommunikasjon i matematikk

FoU-prosjekt.                                                                                                                                                                  Prosjektleder Saeed Manshadi

Second Language Immersion in Mathematics in the High North for Endangered Indigenous and Minority Languages

FoU-prosjekt                                                                                                                                                               Prosjektdeltakere: Anita Movik Simensen og Hilja Huru                                                                                                         Støttet av High North Programme under SIU

Den naturlige skolesekken

Nasjonal satsing som arbeider mot elever og lærere i grunnskolen.                                                                                Regionkontakt for Nord Norge: Stig Misund

DINAMA – dialog i naturfag og matematikk

Barnehageprosjekt. Inger Wallem Krempig og Anita Movik Simensen

Sommerskole i realfag for elever i Finnmark

Samarbeidsprosjekt mellom UiT Norges arktiske universitet og Alta kommune.                                                     Prosjektleder: Mona Kvivesen                                                                                                                                         Prosjektdeltakere: Hilja Lisa Huru og Geir Kristoffersen.                                                                                             Prosjektet er nå ferdig og Nordnorsk vitensenter har overtatt driften av Sommerskolen

Realfagsjentene.no

FoU-prosjekt, en blogg om realfagsaktiviteter i skole og barnehager.                                                          Prosjektdeltakere: Anita Simensen og Mona Kvivesen                                                                                                  Bloggen ble drevet i perioden 2014-2017. Den er fortsatt tilgjengelig

Matematikk i teknologi & designaktiviteter

FoU-prosjekt. Saeed Manshadi.

Fugl som tema i barnehagen

Barnehageprosjekt. Jo Espen Strand