Aktiviteter

Redinors medlemmer er aktive på mange områder og formidler relafagsglede til barn, foreldre, besteforeldre, lærere, barnehagelærere og andre.

Vitenuka

En vitenskapsfestival for skoler og barnehager i Alta kommune. Samarbeidsprosjekt mellom UiT Norges arktiske universitet, Newton rommet Alta kommune og Nordnorsk Vitensenter.

Prosjektleder: Mona Kvivesen

Prosjektdeltakere: Stig Misund, Saeed Manshadi, Anita Movik Simensen, Jo Espen Tau Strand, Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi, Stig Uteng, Marianna Isaksen, Marianne Kjeldsberg og Geir Kristoffersen

Vitenuka 2013: https://www.youtube.com/watch?v=MXyZpCc27wo

 

Aktiviteter gjennom året

2021

April: Presentasjon på webinar Matjungelen

Juni: Presentations and posters på NFSUN 2021, The Nordic Research Symposium on Science Education. Aarhus Danmark

Juni: Presentasjon på The Ninth Nordic Conference on Mathematics Education, NORMA

2020

Februar: Vitenuka, Arrangør av Vitenuka, vitenskapsfestival for skoler og barnehager. 

Februar: Arrangør av Betech seminar in Alta for pupils and teachers from Alta, Oulu and Murmansk.

Mars: Arrangør og deltakere skriveseminar

Juni: Arrangør og deltakere skriveseminar

Oktober: Utgitt lærebok: Innføring i kjemi for lærere, bind 1

 

2019

Januar: Arrangør og deltakere skriveseminar

Februar: Vitenuka, Arrangør av Vitenuka, vitenskapsfestival for skoler og barnehager. 

Februar: Deltaker på Benchmarking Betech, Luleå

Mars: Internt seminar

April: Boklansering: Bærekraft i praksis i barnehagen

April: Arrangør seminar Betech i Ivalo

Mai: Internt seminar

August: Fremlegg på konferanse

August: Postere på konferanse ESERA, European Science Education Research Assosiation 2019

September: Deltaker seminar og Researchers Nigth, Betech, Oulu

Oktober: Internt seminar

November: Arrangør av Internasjonalt seminar med MASU

 2018

Interne seminar

Februar: Vitenuka, Arrangør av Vitenuka, vitenskapsfestival for skoler og barnehager

Mai: Seminar naturfagdidaktikk m/Marianne Ødegaar

November: Deltaker på seminar om koding

November: Deltaker Hell seminaret for Naturfaglærerutdannere

November: Fremlegg på konferanse.IOERC2018 

November Kick-off Be Tech prosjektet med samarbeidspartnere fra Murmansk State Artic University og University of Oulo

Desember: Seminar realfagsdidaktikk, Marianne Ødegaar

2017

Interne seminar

Januar: Arrangør seminar Antologi 

Januar: Fremlegg på konferansen Learning mathematics in linguistically diverse classrooms – Research perspectives from the Nordic countries

Februar: Vitenuka ,Arrangør av Vitenuka, vitenskapsfestival for skoler og barnehager

Februar. Arrangør Multilingualism in Education in the High North

Mai: Arrangør av seminar i naturfagsdidaktikk sammen med forskningsgruppa TELLIS, Jotka

Juni: Poster på konferansen: NFSUN, Nordic Research Symposium on Science Education 2017

Juni: Fremlegg på konferansen Nordic Geographers Meeting 2017

August: Deltakere på konferansen ESERA 2017, Europena science education research assosiation

November: Fremlegg på Regional realfagskonferanse "tett på realfagene

 

2016

Interne seminar

Februar: Arrangør av Vitenuka, vitenskapsfestival for skoler og barnehager

Februar: Arrangør av seminar Naturfagdidaktikk, med Marianne Ødegaard

Februar: Foredrag Forskning med læreren i fokus , med Linda G. Opheim

Februar: Arrangør NVivo workshop 

Mai:  Deltakere Workshop på Sommarøy, Den nye lærerutdanningen

Juni: Fikk UIT`s formidlingspris. https://uit.no/prosjekter/prosjektsub?sub_id=480877

Juni: Workshop i København

Juli: Poster på konferanse. Gesellschaft für Didaktik der Mathematik, Hamburg

September: Seminar naturfagdidaktikk i Tromsø

November: Poster på: ETEII, 2nd conference on international approaches to scaling-up professional

development in maths and science education, Freiburg

Desember: Seminar naturfagdidaktikk i Tromsø


 2015

Interne seminar
Tre interne seminar

Februar: Presentasjon  og publisert paper:  Cerme; Congress of European Resarch in Mathematics Education

Februar: Vitenuka, Vitenskapsfestival for grunnskoler og barnehager

Mars: presentasjon PhD symbosium

Mars: Lærer og forskningsutveksling North to North med Arkangelsk

April: Workshop matematikk

Mai: Deltakere på Nasjonalt nettverksmøte i matematikk

Mai: Arrangør av internasjonalt seminar med samarbeidspartnere i Arkangelsk

Juni: Presentasjon på Nasjonal Friluftsliv konferanse

Juni: FINNUT møte med UiA

Juni: internasjonal konferanse CHARR 2015

August: Arrangør av Workshop Den naturlige skolesekken, Alta

September: Arrangør av Forskningstorget og presentasjon under Forskningsdagene

September: Plenum presentasjon EVU konferansen

September: Arrangør Workshop og konferanse den naturlige skolesekken

Oktober: Video kollokvium Matric

Oktober:  Arrangør Regional nettverksamling Den naturlige skolesekken

November: Arrangør Regionalnettverksamling Den naturlige skolesekken

November: Arrangør Workshop Amsterdam

Desember: Fikk HSLs Formidlingspris. https://uit.no/om/enhet/aktuelt/nyhet?p_document_id=444067

 

2014

Interne seminar

Februar: Vitenuka, Vitenskapsfestival for grunnskoler og barnehager

April: Workshop Den naturlige skolesekken

Mai: Arrangør og presentasjoner; Forskerfrøkonferansen Alta

Juni: Presentasjon på Forskningsseminar ILP

Juli: Presentasjon PME, Vancouver

Juli: Presentasjon IMP-14, Oxford

August: Arrangør av sommerskole i realfag

September: Presentasjon på EVU, hurtigruta

Oktober: Seminar TIM-prosjektet

Oktober: Presentasjon på Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

November: November konferansen i matematikk, Presentasjon

Desember: Arrangør og presentasjon Workshop Alta