Publikasjoner

Dere finner publikasjonene til medlemmene i forskningsgruppa Redinor i Cristin: https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/presentasjonVis?pres=517210&type=GRUPPE