Røntgenavdelingen

Røntgenavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge er en av landets best utstyrte avdelinger med tre dual energy CT-maskiner (blant dem en Siemens Force), to nylig oppgraderte 1.5T og en 3T MR-maskin, topp moderne ultralydmaskiner, intervensjonslaboratorier, konvensjonelle røntgenlaboratorier og gjennomlysning, Avdelingen er også den eneste i røntgenavdelingen Europa med eget termografilaboratorium, dette brukes både til forskning og planlegging av rekonstruktiv kirurgi.