Om forskningsgruppa

Gruppen jobber med ulike forskningsfelt under paraplyen ”Inflammation in human disease”, med hovedvekt på følgende tema:Illustrasjonsbilde www.colourbox.com

 

  • Sepsis: in vitro-studier av bakterier i en human fullblodsmodell. 
  • Hereditært angioødem: proteinet C1-inhibitors betydning for bl.a. kapillær lekkasje. 
  • Kardiovaskulære tilstander og risikofaktorer: metabolsk syndrom,  atherosklerose inkludert in vitro endotelcelle studier,  atrieflimmer og hjertesvikt; hvor inflammasjon spiller en sentral rolle i patogenesen. 
  • Biokompatibilitet av medisinske biomaterialer: plastoverflaters og aferese-filteres aktivering av inflammasjons-prosessen. 
  • Placentafysiologi og patofysiologi med fokus på vaskulær og inflammatorisk reaksjon. 
  • Perinatologi tett knyttet opp til placentaforskningen. 
  • Astma og inflammatorisk lungesykdom

 

Sentralt for forskningen i gruppen står det medfødte immunapparatets betydning for inflammasjonsreaksjonen, med fokus på komplement og cytokin-nettverket.

Gruppen rår over moderne utstyr lokalisert i et eget Forskningslaboratorium, bruker både kommersielle og egenutviklede laboratoriemetoder og har laboratorieingeniører  med meget høy kompetanse innen sine fagfelt (spesielt flowcytometri, genteknologi,  multiplexteknologi og andre immuno-assays).

De vitenskapelige ansatte har alle sine hovedstillinger ved Nordlandssykehuset med bistillinger ved Universitetet i Tromsø. Bioingeniørene arbeider fulltid med forskning direkte knyttet til temaet for gruppen.

Gruppen er typisk ”nettverksarbeidende”, har et utstrakt samarbeid med en rekke nasjonale og internasjonale forskningsgrupper, og har en høy vitenskapelig produksjon.