Studenter

Bli student hos oss!

Forskningsgruppen ønsker mastergrads-, forskerlinje-, og PhD studenter velkommen til et aktivt og godt integrert fagmiljø. Studentene vil jobbe på bredt sammensatte prosjekt og hver student får oppnevnt et veilederteam bestående av fast vitenskapelig ansatte og post.docs. Det legges også stor vekt på samarbeid mellom studentene. Oppgavenes innhold kan tilpasses hver enkelt students bakgrunn og interesser. Forskningsgruppen tilbyr et aktivt studentmiljø med jevnlige prosjektseminarer, journal club, og dessuten et godt sosialt miljø. Studentene deltar også på forskningsgruppens årlige seminar i Skibotn.

  1. Mastergradsoppgaver – Biomedisin
  2. Mastergradsoppgaver – Medisinske laboratoriefag
  3. PhD prosjekter
  4. Forskerlinjeprosjekter
  5. 3 års oppgaver medisin
  6. 5 års oppgaver medisin