Prosjekter

I årene 2001-2009 driftet Hamsungruppa det NFR-finansierte prosjektet “Tid og rom i Hamsuns prosa”. Prosjektet resulterte blant annet  i antologien Tid og rom i Hamsuns prosa II, en kommentert utgave av Hamsuns samlede artikler, samt ph.d.-avhandlingen “En kronotopisk analyse av Pan, Markens Grøde og Landstrykere (2009) av Linda Nesby.

Professor Henning H. Wærp fra Hamsungruppa veiledet Nesbys avhandling, slik han også veiledet Atle Skaftuns doktoravhandling “Dialogisk realisme Knut Hamsuns dialogiske realisme; en studie av Børn av tiden” fra 2002. Wærp er for tiden veileder for Atle Nordøys pågående doktorgradsprosjekt der Hamsuns korttekster settes inn i et kommunikasjonsperspektiv.