Prosjekter

Tverrprofesjonell samarbeidslæring i helsefaglig praksis

Tverrprofesjonell samarbeidslæring TPSTverrprofesjonell samarbeidslæring er en læringsform der studenter fra ulike profesjonsutdanninger lærer sammen og får innsikt i andres kompetanse og dermed også bedre forståelse av sin egen. Rolleforståelse og evne til samhandling er sentrale mål, der studenten skal lære av, om og med hverandreKunnskap om egen kompetanse ligger i bunnen for å utvikle forståelse for hva andre profesjoner kan bidra med i en samhandlingssituasjon knyttet til et pasientforløp.Tverrfaglig samarbeid er viktig for brukere med sammensatte behov for helsetjenester, og er av stor betydning der brukeren vil ha behov for tjenester over tid. Det er antatt at samarbeidslæring kan gi større læringsutbytte for studentene enn om de gjennom studieforløpet ikke øver på reelle samhandlingssituasjoner med studenter fra andre helseprofesjonsutdanninger. Det er derfor viktig å legge til rette for at studentene skal utvikle samarbeidskompetanse og erfarer betydningen av tverrprofesjonell samhandling i studietiden. Samhandlingsreformen utfordrer helsetjenestene til å ha et sterkere fokus på tverrprofesjonelt samarbeid og bedre samhandling på tvers av nivåene i helsetjenesten.
https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=349592 


The Northern Nursing Education Network

The Northern Nursing Education Network was established in Reykjavik, Iceland on April 29, 2015. The Network arose from collaboration between the University of Saskatchewan and North East Federal University starting in June 2010, and a partnership between the University Saskatchewan and UiT Norway’s Arctic university beginning in January, 2014. In addition a meeting of Canadian institutions offering northern nursing education and the Aboriginal Nurses Association of Canada was held at the Canadian Nurses Association biannual conference in Winnipeg, in June 2014, to discuss the possibility of a Network.

USask and UiT were successful in obtaining seed funding from the University of the Arctic in Fall 2014 and a multi-year programmatic grant from SIU High North Programme in 2015 to establish the Network and begin its scholarly activities.

The Northern Nursing Education Network was formally approved as a University of the Arctic Thematic Network status in June 2015. It currently has twelve members. All members offer baccalaureate-level nursing education in northern communities through traditional face-to-face, decentralized, or distributed teaching methods.
http://www.northernnursingeducation.com/