Prosjekter

Pågående forskningsprosjekter

 

VIll mat - Aktiviteter med barn

FoU-prosjekt.
Prosjektdeltaker: Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi og Kari Wallem Bøe
 

Matematikkvansker

Lavt presterende elevers matematikklæringspotensial i heterogene smågrupper                                                           
en studie av elevers kommunikasjon om matematikk                                                                             
Doktorgradsprosjekt støttet av Universitetet i Agder.                                                                                         
Prosjektleder: Anita Movik Simensen                                                                                                                                Veiledere: Professor Pauline Vos, Mirjam Harkestad Olsen og Professor Anne Berit Fuglestad
 

Be Tech

Development of commen approaches to involvement youth into science an technical sphere                                      
Et FoU-prosjekt i samarbeid med MASU Russland og UOULU Finland                                                                                  Støttet av Kolarctic                                                                                                                                                                Prosjektleder UIT: Mona Kvivesen                                                                                                                    Prosjektdeltakere:  Saeed Manshadi og Stig Uteng
 

Culturally based mathematics tasks

A framwork for designing tasks from traditional Kven artifact and knowlegde.                                                                  Et FoU -prosjekt i samarbeid med Kvensk institutt                                                                                          Prosjektdeltakere: Anita Movik Simonsen og Hilja Huru
 

Lærebokas betydning for aktivitetsformer i naturfag

Naturfagdidaktikk med fokus på ungdomstrinnet, hvor læreboka og bruk av utforskende arbeidsmåter, bruk av lokale ressurser og lokalmiljø i undervisningen er hovedtemaene.                                                     
Doktorgradsprosjekt                                                                                                                                                    Prosjektleder Marianne Isaksen                                                                                                                                            Veiledere: Tove Aagnes Utsi og Marianne Ødegaard

 STOBU

Samisk tradisjonellkunnskap og bærekraftig utvikling
Et FoU prosjekt
Prosjektdeltakere: Mona Kvivesen, Tove Aagenes Utsi og Marianne Isaksen

Realfag i barnehagen

Naturfag og matematikkens plass i barnehagen                                                                                                                    FoU prosjekt                                                                                                                                                                      Prosjektdeltakere: Mona Kvivesen, Jo Espen Strand, Saeed Manshadi og Stig Uteng

Å være og bli øko-borgere

Arbeidspakke 2 under forskningsprogrammet BARNkunne                                                                                 Prosjektdeltakere: Tove Aagnes Utsi og Inger Wallem Krempig

Teachers Role in Out-of-School learning

FoU prosjekt                                                                                                                                                               Prosjektleder: Mona Kvivesen