Prosjekter

Pågående forskningsprosjekter

 

VIll mat - Aktiviteter med barn

FoU-prosjekt.
Prosjektdeltaker: Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi og Kari Wallem Bøe
 

MIM-prosjektet

«Mathematics Education in Indigenous and Migrational contexts: Storylines, Cultures and Strength-based Pedagogies».

 MIM er et samarbeid mellom forskningsmiljøer ved USN, UiT Norges arktiske universitet, Michigan State University (USA) og  University of New Brunswick  (Canada).

Mathematics Education in Indigenous and Migrational contexts - Universitetet i Sørøst-Norge (usn.no)

Prosjektleder Annica Andersson

Prosjektdeltakere Anita Movik Simensen og Hilja Huru

 

Culturally based mathematics tasks

A framwork for designing tasks from traditional Kven artifact and knowlegde.                                                                  Et FoU -prosjekt i samarbeid med Kvensk institutt                                                                                          Prosjektdeltakere: Anita Movik Simonsen og Hilja Huru
 

Lærebokas betydning for aktivitetsformer i naturfag

Naturfagdidaktikk med fokus på ungdomstrinnet, hvor læreboka og bruk av utforskende arbeidsmåter, bruk av lokale ressurser og lokalmiljø i undervisningen er hovedtemaene.                                                     
Doktorgradsprosjekt                                                                                                                                                    Prosjektleder Marianne Isaksen                                                                                                                                            Veiledere: Tove Aagnes Utsi og Marianne Ødegaard

 STOBU

Samisk tradisjonellkunnskap og bærekraftig utvikling
Et FoU prosjekt
Prosjektdeltakere: Mona Kvivesen, Tove Aagenes Utsi og Marianne Isaksen

Realfag i barnehagen

Naturfag og matematikkens plass i barnehagen                                                                                                                    FoU prosjekt                                                                                                                                                                      Prosjektdeltakere: Mona Kvivesen, Jo Espen Strand, Saeed Manshadi og Stig Uteng

Å være og bli øko-borgere

Arbeidspakke 2 under forskningsprogrammet BARNkunne                                                                                 Prosjektdeltakere: Tove Aagnes Utsi og Inger Wallem Krempig

Out-of-School Learning in Science and Mathematics

FoU prosjekt                                                                                                                                                               Prosjektleder: Mona Kvivesen