Presentation in Bologna: associations between working in cold environments and chronic pain

PhD student Erlend Hoftun Farbu just published a paper with data from The Tromsø study 6. He examined associations between working in cold environments and chronic pain.

28.11.19

Successful course on working in the cold

The Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA) held its course "Workers in the Cold" in Tromsø March 19th - 21st.

22.03.19

Besøk på Finnish Institute of Occupational Health

I uke 45 er Arbeidshelse i Nord på besøk hos finske kolleger i Oulu.

06.11.18

Norsk-russisk samarbeid trosser kulden

Hvordan kan man beholde helsa når man jobber utendørs i storm, snø eller minusgrader nord for polarsirkelen?

04.07.18

Grenseoverskridende samarbeid i arbeidshelse

Minibussen svinger seg stadig lengre innover de smale skogsveiene østover fra Arkhangelsk. Bebygde strøk erstattes av enorme områder bestående av høstfarget taiga, innsjøer og naturvernområder, og blant passasjerene spøkes det om at slik en reisevei er passende når man er på vei for å arrangere en sommerskole hvor temaer som skiftarbeid, lange avstander og harde klimatiske forhold står sentralt.

25.07.17