Seminar om pedagogisk mapp, Røkenes 20-21. juni

Det er et obligatorisk krav ved UiT at akademisk ansatte skal fylle ut og arbeide videre med Den pedagogiske mappen, se Start din egen pedagogiske mappe: http://digitalmappe.uit.no/.

05.07.18