Prøveforelesning og disputas - Jan Jakub Solski

Jan Jakub Solski disputerer for graden ph.d. i rettsvitenskap og vil offentlig forsvare sin avhandling, tirsdag 23. april kl 10:15. Sted: Teorifagbygget hus 6 Aud 3, UiT Norges arktiske universitet. Alle are velkommen! For mer informasjon, følg denne linken: https://intranett.uit.no/vis-tavla?p_document_id=625357

11.04.19


Nytt innlegg på JCLOS' blogg

Professor Tore Henriksen har publisert en ny bloggpost om Snøkrabbesaken og dommen fra Høyesterett.

01.03.19

Havets hemmeligheter: Skuld’ Torsken os feyle, hva havde vi da?

Velkommen til Havets Hemmeligheter med JCLOS - K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea på UiT– og få spennende kunnskap om havet i en uformell og hyggelig setting!  
Møt opp torsdag 28. februar kl 19 i Champagnekantina, Teorifagbygget, hus 6. Her vil dere få høre om torskens betydning for Tromsø og Nord-Norge i et historisk perspektiv, hvilke konsekvenser oljeforurensning har for polartorsken og regelverket for forvaltning av torskebestanden.

19.02.19

Workshop: Fra forskning til praksis - hvordan redusere forurensning av plastikk i Arktis

Den 21. januar 2019, arrangerer SALT Lofoten, K. G. Jebsen-senter for havrett, NORUT og forskningsprosjektet: "Marine Plastic Pollution in the Arctic", et halvdagsseminar om hvordan vi kan begrense forurensning av plastikk i Arktis. Workshopen finner sted på Scandic Ishavshotell (Fredrik Langes gt. 2, Tromsø), 21. januar fra kl 1200 til 1630. Program og informasjon om påmelding kommer.

02.01.19

I Arktis med prosjekt om Galapagos!

Her kan du lese spennende intervju med Vanessa Arellano Rodriguez fra Ecuacor, som har tilbragt 6 måneder på havrettssenteret med stipend fra FN - med et prosjekt om beskyttelse av Galapagos-øyene!  Hun begrunnet bl. a. oppholdes ved K.G. Jebsen-senter for havrett med at Arktis og Galapagos har mye til felles!

02.01.19

Side-event på Arctic Frontiers 2019: Implications of a BBNJ Treaty for the Arctic

JCLOS arrangerer også i år en "side-event " under Arctic Frontiers. Temaet for årets "side-event" er de rettslige konsekvensene for arktis av en ny avtale om vern og bærekraftig bruk av marin biodiversitet på havet utenfor nasjonal jurisdiksjon. FNs Generalforsamling vedtok i juni 2015 å igangsette forhandlinger om en ny avtale om vern og bærekraftig bruk av internasjonale havområder.

02.01.19

Havets hemmeligheter: Fiskeriavtalen i Polhavet - kun et spill?

Velkommen til HavetsHemmeligheter med KG Jebsen senter for havrett på UiT–  og få spennende kunnskap om havet i en uformell og hyggelig setting!

Denne gangen er temaet:
"Ny internasjonal avtale om fiske i Polhavet – et reelt behov eller spill for galleriet?"

Bidragsytere vil være professor Tore Henriksen fra JCLOS - K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea ved Det juridiske fakultet, UiT og professor Alf Håkon Hoel fra Norges fiskerihøgskole – begge ved UiT.

23.11.18

Hvordan fikk vi det store havet?

Det var ingen selvfølge for noen tiår siden, at Norge skulle få eksklusive rettigheter til olje, gass og fiskeressursene i et havområde som er seks ganger størrelsen på landterritoriet vårt. – Det kan vi takke havretten for, sa UiT-professor Ingvild Ulrikke Jakobsen på Agenda Nord-Norge denne uka.

16.11.18

The International Maritime Organization and Implementation

Den 6. september arrangerte K. G. Jebsen-senter for havrett (JCLOS) en workshop med temaet:  ‘The International Maritime Organization and Implementation’. En pdf. versjon av presentasjonene finnes her.

30.10.18

Var vertskap for verdens viktigste konferanse innen polar juss

– Det var helt klart at vi måtte velge Tromsø som vertskap. Dette har spesielt å gjøre med K. G. Jebsen-senter for havrett, som holder et ekstremt høyt vitenskapelig nivå, sier initiativtagerne til Polar Law Symposium, som ble avholdt i forrige uke på Det juridiske fakultet ved UiT.

12.10.18

Mini-seminar i havrett

KG Jebsen-senter for havrett satser på å nå ut med sin forskning til de som har bruk for den. Nå gjentar de suksessen fra i fjor med å dele kunnskap om fiskerirett til fiskeriforvaltninga, i samarbeid med Norges Råfisklag.

13.09.18

Side event i FN, New York

12. september, arrangerer JCLOS og Fridtjof Nansen Insitutt (FNI) en "side event" i FN.

11.09.18

Skattene i dype havet

Dypt nede i havet fins eventyrlige genetiske ressurser, som kan bli like viktige som fiskeri og olje. Hvilke muligheter gir disse ressursene – og hvem skal egentlig ha rett til å utnytte dem? Det kan du få vite mer om på den populærvitenskapelige kvelden Havets hemmeligheter på UiT, torsdag 30. august. Kvelden er i regi av KG Jebsen-senter for havrett, og har denne gangen temaet «Genetiske ressurser i det dype havet.»

28.08.18

Workshop of Indigenous Law and Methodology

Den første uka i juli, arrangerte postdoktor Margherita Paolo Poto en workshop om urfolksrett og metode. Prosjektet var finansiert av Centre for Advanced Stydy - CAS, i Oslo. Les mer her: https://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/nyheter/artikkel?p_document_id=355759&sub_id=583056

11.07.18

Polar Law Symposium 2018

Det blir spennende dager i oktober - da arrangerer Det juridiske fakultet, KG Jebsen-senter for havrett og  same- og urfolksrettgruppa, Polar Law Symposium. Det er første gang konferansen arrangeres i Norge! En av de som anbefaler den er vår gjesteforsker Sarah Mackie fra Newcastle University.

04.07.18

Kan urfolk redde havet fra katastrofe?

Forskere fra hele verden besøker i disse dager JCLOS for å snakke om urfolks rettigheter og rolle - når det gjelder havet.

08.06.18

Lanserte havrettsbok i Fredspalasset

Den nye boka til KG Jebsen-senter for havrett ble lansert i ærverdige og passende omgivelser: i Fredspalasset i Haag der Den internasjonale domstolen holder til, på selveste 17. mai!

01.06.18


WHEN SANDY HIT NEW YORK

Det gjorde inntrykk på våre forskere Ingvild Jakobsen og Elise Johansen å høre om da orkanen Sandy traff New York i 2012 fra deres forskerkolleger ved Pace University. Våre forskere deltok på et seminar om klimaendringer i New York.

11.05.18

New York-Professor: Deres erfaring er viktig for oss

- Deres erfaring er viktig for oss, sier professor og ass. dekan ved Pace Law School i New York om K.G. Jebsen senter for havrett. Forskere fra JCLOS var med-arrangør av en konferanse om klimaendringer, kyster og forebygging i New York, sammen med Elisabeth Haub School of Law ved Pace University.

11.05.18

Workshop: Searching for Critical Environmental Law: Theories, Methods, Critiques

Vito De Lucia, JCLOS, UiT, og Oxford Brookes University skal sammen organisere en workshop i Oxford 10-11 mai. Workshopen er kalt Critical Environmental Law: Theories, Methods, Critiques. Målet med workshopen er å debattere forståelsen og rollen til dette juridiske feltet.

11.05.18

Boklansering: Maritime Boundary Delimitation: The Case Law; Is it Consistent and Predictable?

K.G. Jebsen senter for havrett ved UiT, Norges arktiske universitet, Peace Palace Library og Le Club de Droit International vil være verter for en boklansering for å feire publiseringen av Maritime Boundary Delimitation: The Case Law; Is it Consistent and Predictable? redigert av Alex Oude Elferink, Tore Henriksen og Signe Busch fra JCLOS, og publisert av Cambridge University Press.

11.05.18

Påminnelse: Det ellevte årlige Polar Law Symposium i Tromsø, Norge, 2 - 4 oktober, 2018, 'call for papers'

Som tidligere annonsert vil det juridiske fakultet og K.G. Jebsen senter for havrett, UiT, Norges arktiske universitet organisere og være vert for det ellevte årlige Polar Law symposium i Tromsl, Norge, 2-4 oktober, 2018. 

11.05.18

Mapping the Arctic Ocean Workshop

K.G. Jebsen senter for Havrett er stolt av å kunne presentere at senteret vil være vert for en tverraglig workshop kalt 'Mapping the Arctic Ocean' 5. Juni 2018, kl. 09.00 - 16.00 på Árdna, UiT. Workshopen ønsker å bringe sammen eksperter ra forskjellige vitenskapelige felt for å diskutere problemene tilknyttet det arktiske hav - fra klimaendringens effekt på det arktiske marine miljøet til biologiske ressurser forbi nasjonal jurisdiksjon. Dr. Larry Mayer, direktør ved Center for Coastal & Ocean Mapping ved University of New Hampshire (USA) vil legge grunnlaget for workshoppen - hvordan har havbunnen på det arktiske hav blitt kartlagt, og hvilken tilknytning har disse forsøkene til havretten? Ved å samle en variert gruppe med taleholdere, er målet med workshopen å vise hvordan de ulike kartleggingene innenfor hvert fagfelt utskiller seg, samt hvordan de påhvirker hverandre.

11.05.18

The 7th Colloquium of the International Association of the Law of the Sea - Call for papers

The Univerisity of Porto, the University of Lisbon og UiT, Norges arktiske universitet, vil gjennom deres juridiske fakulteter og K.G. Jebsen senter for havrett, sammen organisere det syvende kollokvium under The International Association of the Law of the Sea, kalt 'GLOBAL CHALLENGES AND THE LAW OF THE SEA', September 20-21, 2018.

11.05.18

Maritime Boundary Delimitation: The Case Law; Is it Consistent and Predictable?

Volumet Maritime Boundary Delimitation: The Case Law; Is it Consistent and Predictable? redigert av Alex G. Oude Elferink, Tore Henriksen og Signe Veierud Busch fra JCLOS vil snart være tilgjengelig fra Cambridge University Press. Mer informasjon om boken er tilgjengelig på hjemmesiden til Cambridge University Press. Den kan bestilles med 20% rabatt til 31. desember 2018. For mer informasjon, klikk her.

11.02.18Våre PhD-studenter

VÅRE NYE STIPENDIATER: LENA SCHØNING
Blant bombeangrep i Kabul var Lena med på å utforme Afghanistans petroleumslov; hun har reist verden rundt for et solenergiselskap, og var i stormens øye da en av Nordens største svindelsaker eksploderte. Nå nyter hun roen med en doktorgrad om havforvaltning.

07.02.18

Stinn brakke på havretts-arrangement under Arctic Frontiers

Det er tydelig at den nye sjøveien gjennom Arktis engasjerer. Deltakere fra hele verden skapte fullt hus under KG Jebsen-senter for havretts boklansering under Arctic Frontiers.

07.02.18

JCLOS forskere på Arctic Frontiers 2018

Forskere fra JCLOS bidrar med spennende presentasjoner under Arctic Frontiers i neste uke. Det blir også en boklansering av den nye boka "Governance of Arctic Shipping: Balancing Rights and Interests of Arctic States and User States".

07.02.18
Polar Law Symposium - invitasjon til innsendelse av konferansebidrag

Det juridiske fakultet og KG Jebsen-senter for havrett ved UiT Norges arktiske universitet, har gleden av å annonsere at vi vil arrangere det 11 årlige Polar Law Symposium i Tromsø 2. - 4. oktober 2018.

23.11.17

Ledig stilling som PhD-student ved senteret

Ved senteret er det nå ledig en ny ledig stilling for en PhD-student. For mer informasjon om den ledige stillingen se her.

21.11.17

Siste sang for hvalen?

Vi har det siste året latt oss sjokkere av bilder av hval og fisk med magen full av plast, og hele plastkontinenter i havet. Synger hval og liv i havet sin siste sang?

10.11.17

Hvem skal sette grensene i havet?

Forskere ved KG Jebsen-senter for havrett ved UiT Norges arktiske univeristet bidrar når FN skal diskutere bruken av marine ressurser i havet. Du kan lese mer om dette i Labyrint's artikkel her: https://uit.no/labyrint/a/grenserihavet

06.11.17

Ny post på JCLOS' blogg

Christian Prip har publisert en ny bloggpost med tittelen: The way towards strengthened marine cooperation in the Arctic

06.11.17

JCLOS forsker underviser i Japan

BRUKTE KUN TO SEKUNDER PÅ Å BESTEMME SEG DA HUN FIKK TILBUDET: Vår forsker Maria Madalena Neves fikk et tilbud hun ikke kunne si nei til: å undervise to måneder i sitt favorittfag energirett - i Japan! Les om hennes opphold i Kobe her!

06.11.17


Forskere fra Tromsø og Asia samarbeidet om bok om skipsfart i Arktis

Muligheten for å seile raskere til Europa via Arktis har åpnet seg for asiatene, på grunn av smeltende havis. Men arktiske stater og asiatiske stater har ulike interesser når det gjelder den nye sjøveien. Hvordan kan man samarbeide?

25.10.17

Ny post på JCLOS' blogg

Maria Madalena das Neves har publisert en ny bloggpost med tittelen: EFTA Surveillance Authority Rejects Complaint Against Norway Related to Snow Crab Fisheries.

18.10.17

Bryter Norge Grunnloven ved å utvinne olje?

En historisk rettssak er på trappene: den norske staten er saksøkt av to miljøorganisasjoner for brudd på miljøparagrafen i Grunnloven for å åpne for ny oljevirksomhet. Hvilke sjanser har saksøkerne til å vinne fram?

12.10.17

Stor Interesse for ubåter, krigføring og regler til havs

Tenk deg at noen oppdager en fremmed ubåt langs norskekysten. Hva kan egentlig Norge foreta seg da? Og er det en sammenheng mellom ulovlig fiske og moderne slaveri? Et seminar på UiT om regler til havs – i krig og fredstid – viste seg nylig å være populært, både hos Forsvaret og internasjonale forskere. Du finner noen av presentasjonene fra seminaret her.

11.10.17

Havrettssenteret på Aqua-Nor: – Viktig at man har juridiske rammer for en bærekraftig akvakultur

UiT- forskere har denne uken deltatt på Aqua-Nor i Trondheim – verdens største messe for akvakultur-teknologi. For første gang er også rettsforskere med, for å synliggjøre at vi trenger gjennomtenkte juridiske løsninger for en bærekraftig akvakultur i framtida.

18.08.17


Ny post på JCLOS' blogg

Nigel Bankes har publisert en ny bloggpost med tittelen: "The Maritime Aspects of the Award in the Arbitration between Croatia and Slovenia."

19.07.17

Vil begrense klimaendringer - med jussen som verktøy

Klimaet er i endring. Men har vi de rettslige virkemidlene på plass for å møte disse endringene? Og hvordan kan vi ved hjelp av jussen begrense og tilpasse oss klimaendringene?

29.05.17

Stor interesse for Arktis og havrett i Asia

Alle var veldig interesserte i Arktis! forteller Tore Henriksen, leder for K.G. Jebsen-senter for havrett, som var en del av UiT-delegasjonen som nylig var på reise i Singapore og Kina for å finne nye samarbeidspartnere. Les mer.

15.05.17


Retten til fesken - er en revolusjon på trappene?

Fordeling av havets ressurser er et brennhett tema. Dagens system for fiskekvoter har nylig blitt evaluert av et regjeringsoppnevnt utvalg. Hvilke endringer foreslår utvalget? Onsdag holdes et åpent seminar med utvalgets leder, Arild O. Eidesen.

21.04.17

UiT-forskere gir innspill til FN for ny havrettskonvensjon

Forskere fra K.G. Jebsen-senter for havrett arrangerte før påske en "side event" i FNs hovedkvarter i New York for å gi innspill til FN om bruken av marine ressurser i havet. Her kan du lese Krisine Kraabels oppsummering av arrangementet.

21.04.17


Frir til folket med vin, sjømat – og kunnskap om havet

K. G. Jebsen-senter for havrett ved Jurfak ønsker å gjøre sin forskning mer spiselig – bokstavelig talt – og inviterer deg til «Havets hemmeligheter": en serie med populærvitenskapelige foredrag der du får servert både vin, sjømat, og forskning om havet!

28.03.17JCLOS lanserer en ny ledig stilling for en stipendiat

JCLOS lanserer en ny ledig stilling for en stipendiat. For mer informasjon om den ledige stillingen se her.

16.03.17

Side event in cooperation with the FNI in New York

5. april 2017 arrangerer K.G. Jebsen-senter for havrett (JCLOS) i samarbeid med FNI et seminar om “Possible implications of a BBNJ (biodiversity beyond national jurisdiction) Agreement for Arctic marine governance” i New York. For mer informasjon, se her.

16.03.17

At-Sea Enforcement and Naval Warfare Seminar, 20 september 2017 i Tromsø

20. september 2017 arrangerer K.G. Jebsen-senter for havrett (JCLOS) et seminar om “At-Sea Enforcement and Naval Warfare Seminar” i Tromsø. For mer informasjon, se her.

16.03.17

Prøveforelesning og disputas for Maria Madalena das Neves

Maria Madalena das Neves holder prøveforelesning og disputas for ph.d.-graden i rettsvitenskap fredag 24 February, kl. 10:15 i Teorifagbygget Hus 6 Aud 3, UiT Arctic University of Norway. Alle velkommen! Mer informasjon finner du her.

16.02.17

Sommerkurs i Arktis

Bli med andre PhD studenter på et sommerkurs i Arktis med temaet: «Methodology and legal science within the international Law of the Sea». K. G. Jebsen-senter for havrett (JCLOS) arrangerer sommerkurset i Tromsø 15-16 juni 2017. Les mer her.

16.02.17Professor Aldo Chircop holder to gjesteforelesninger

Professor Aldo Chircop holder to gjesteforelesninger ved JCLOS, onsdag 25. og fredag 27. januar. For mer informasjon, se her.

13.01.17

Call for abstracts for "Natural Marine Resource Management in a Changing Climate".

K. G. Jebsen-senter for havrett og The Elisabeth Haub School of Law søker nå etter "abstracts" til worskhopen "Natural Marine Resouce Management in a Changing Climate" Workshopen arrangeres i Tromsø, 13 - 14 juni 2017. For mer informasjon, se her

02.01.17

Konferanse: "Protecting the "Commons" in the Arctic: The role of the EU".

Postdoctor Claudia Cinelli organiserer konferansen  "Protecting the 'Commons' in the Arctic: The role of the EU" i Tromsø 28 - 29 juni 2017. Mer informasjon finner du her.

02.01.17

Postdoktor Margherita Poto organiserer "side event" under Arctic Frontiers 2017: "Good Governance in the Arctic".

Tore Henriksen, Elise Johansen og Margherita Poto vil åpne workshopen som blir arrangert under Arctic Frontiers 2017, ved UiT 26 januar  (1300 - 1500). Tema for workshpoen er "Good Governance and the Arctic".

02.01.17

Ny bok: "Aquaculture law and policy. Global, Regional and National Perspectives".

Akvakultur - eller oppdrett av sjømat - er ei næring i sterk vekst over hele verden. Men, når ei næring vokser så fort - hvordan sikrer man at næringa drives på en bærekraftig måte? 21 forfattere fra 12 nasjoner har bidratt til denne boka. Redaktører er: Irene Dahl, Nigel Bankes og David L. VanderZwaag.https://uit.no/om/enhet/aktuelt/nyhet?p_document_id=497399&p_dimension_id=88177

02.01.17

Ny post på JCLOS' blogg

Stipendiat Eva Romée van der Marel har publisert et blogginnlegg om "The Due diligence of the flag state with respect to its fishing vessels and the environment."

21.10.16

Panel: Voldgiftsdommen mot Kina i Sørkinahavet

Onsdag 28. september arrangerer K.G. Jebsen-senter for havrett (JCLOS)  og PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet, UiO en paneldebatt om voldgiftsdommen mot Kina i Sørkinahavet.  Tid og sted: 28. september 16:00 - 18:00, Kjelleren, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo.

23.09.16


Ny post på JCLOS' blogg

Professor Nigel Bankes har skrevet et blogginnlegg om The South China Sea Award and the Vienna Convention on the Law of Treaties. Dette er det første i en serie av flere blogginnlegg de neste ukene om dette temaet.

08.08.16

Teknologiske og miljømessige utfordringer i Arktisk skipsfart

Internasjonal skispfart genom Arktiske vann er utfordrende og bedøms øka når havisen smælter og åpner før kortare rutter genom Europa og Asien og for transport av resurser til og fra regionen. En ny publikasjon fra Akvaplan-niva AS og Marintek med JCLOS som samarbeidspartnere i det interdisiplinære prosjektet "A-LEX: Regulating Arctic Shipping: Political, legal, technological and environmental challenges" gør en casestudie av ett fiktivt scenarie av skipsfart i Arktis.

02.06.16

Workshop om grenser til havs og seminar før tvisteløsning

K.G. Jebsens Centre før havrett har varit værd før en workshop om maritime delimitation og arrangert ett seminar om tvisteløsning med førelæsningar av de store nestorene innen havrett. Læs artikeln: https://uit.no/om/enhet/aktuelt/nyhet?p_document_id=469198&p_dimension_id=88177

30.05.16

Ny post på JCLOS blogg

Professor Nigel Bankes har publisert en ny post før JCLOS blogg, benæmnd The Annex VII Tribunal in The “Enrica Lexie” Incident Makes New Provisional Measures Order

18.05.16

FN:s audiovisuella bibliotek

Nu finns en førelæsning om International Law and Negotiated and Adjudicated Maritime Boundaries: a Complex Relationship av professor Alex Oude Elferink tillgænglig i det prestigefulla United Nations Audiovisual Library on International Law. Hjemmesidan inneholder også bakgrunnsmaterial till førelæsningen. Se og lær!

10.05.16

Nye publikasjoner

Den 8-9 Mai 2015 arrangerade K.G. Jebsen Center for the Law of the Sea en workshop på temat “Environmental Standards for Deep Seabed Mining” i Tromsø. Bakgrunden till workshopen ær de væxande muligheter før exploatering av mineraler i havbunn utanfør nationell jurisdiktion. Professor Nele Matz-Lück og Dr Ingvild Jakobsen har nu publisert artiklar og førord i journalen 'Marine Policy', vilka snart kommer att publiseras i trykkt format, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X1630183X

10.05.16

"Pushing Boundaries" i St. Petersburg

Maria Madalena das Neves, stipendiat vid JCLOS, deltog på seminariet “Pushing Boundaries: Potential effects of international adjudication on treaty practice in the Russian and Norwegian context” vid Norwegian University Center i St. Petersburg, Ryssland. Læs en sammanfattning av seminariet hær (engelska).

19.04.16

Vito De Lucia ær nu PhD i jus

Vito De Lucia førsvarade sin doktorsavhandling fredagen den 8 april. Han ær dærmed disputerad och doktor i jus. Gratulerer!

12.04.16

Prøveforelesning og disputas for Vito De Lucia

Dottore in giurisprudenza, Vito De Lucia, holder prøveforelesning og disputas for ph.d.-graden i rettsvitenskap fredag 8. april, kl. 10.15 i Aud. 3 Teorifagbygget Hus 6, UiT. 

06.04.16

Stipend for forskere som er interessert i havrett

K. G. Jebsen-senter for havrett (JCLOS) lyser nå ut en stipendordning for gjesteforskere som er interessert i havrett.  

18.03.16

Ledige stillinger

K. G. Jebsen-senter for havrett, lyser nå ut 1 - 2 stipendiatstillinger i rettsvitenskap, 1 - 4 stillinger som postdoktor og 1 stipendiatstilling på det tverrfakultære prosjektet "Arctic Ocean Technology and Law of the Sea Research."

18.03.16

Studentstipend for masterstudenter

Har du lyst til å skrive master i havrett? K. G. Jebsen-senter for havrett (JCLOS) lyser nå ut stipender for studenter som vil skrive liten eller stor master.

18.03.16