Nordlendingene overraskende positive til oppdrett

NRK Norland publiserte en oppsummering av Nature Value prosjektet. Mer om prosjektet og resultat finner du her.

21.12.16

Havet er verdt 181 000 000 000 000

Claire Armstrong er ikke overrasket over summen Australske forskere kom frem til da de beregnet verdien av havene.

11.05.15

Naturressursenes rikdom

Ola Flaaten diskuterer hvor raskt et oljefelt bør tømmes i sin artikkel Naturressursenes rikdom i Nationen.

18.02.15

Bryr folk seg om dyphavet?

Margrethe Aanesen og Claire Armstrong rapporterer i Fiskeribladet Fiskaren resultater fra Coral Value der vi har spurt 400 ordmenn om de er villige til å betale for vern av kaldtvannskorall.

17.02.15

Ja takk begge deler?

Jannike Falk-Andersson snakket med folk om hvordan kongekrabben burde forvaltes gitt at den er både en ressurss og en introdusert art. Kan vi fortsette "ja-takk-begge-deler" poiltikken? er spørsmålet som stilles i artikkelen i Fiskeribladet Fiskaren

17.02.15