Ny rapport om fysisk aktivitet, deltakelse, treningssammenheng og anleggsbruk i Oslo

Kolbjørn Rafoss og Kjell Hines har utarbeidet en rapport om fysisk aktivitet, deltakelse, treningssammenheng og anleggsbruk i Oslo.

Rapporten Aktiv i storbyen - fysisk aktivitet, deltakelse, treningssammenheng og anleggsbruk i Oslo ser på fysisk aktivitet, omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet i befolkning i Oslo eldre enn 15 år. Rapporten inneholder data og analyser knyttet til utbredelse av fysisk aktivitet, aktiviteter og bruk av anlegg og bygger på et datamateriale som er brukt tidligere til å kartlegge den voksne befolknings deltakelse i fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Rapporten er skrevet på oppdrag av Bymiljøetaten i Oslo kommune og er ment å skulle gi et kunnskapsgrunnlag for blant annet arbeid med kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet.Ansvarlig for siden: Bente Morseth
Sist oppdatert: 02.05.2018 12:03