Fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen

Praksisnær utdanning i barnehagelærerutdanningen

3.året i barnehagelærerutdanningen kan studentene velge 30 studiepoeng fordypning «Fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen”. I løpet av vårsemestret 2016 skulle syv av studentene skrive bachelor oppgaver innenfor valgte fordypning. For å skape en arena for mulige fordypninger i studentenes arbeid med bacheloroppgaver ble prosjektet «Fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen» igangsatt. Prosjektet bygger på et nyetablert samarbeid mellom barnehager, studenter og ansatte på studiet.

Gjennom arbeid med bacheloroppgave var prosjektets mål å øke den didaktiske kompetanse hos studentene og få en forståelse for betydningen av tilrettelegging av fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen.

For de ansatte i barnehagen vår målet å øke kompetansen innenfor fysisk aktivitet og kosthold, samt ha fokus på tilrettelegging og rutiner. Karlegging av fysisk aktivitet på barn mellom 3-5 år, ble målt objektive i barnehagetiden ved bruk av aktivitetsmålinger. Personalets kompetanse og kunnskap ble kartlagt ved bruk av spørreskjema og intervju.

For de involverte universitetsansatte var prosjektets mål å bidra til ny kunnskap og kompetanse på området kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen.

Ved å jobbe praksisnært er ønsket at kunnskapen og kompetansen om fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen vil øke hos alle parter.

Karin Helene Danielsen, Idrettshøgskolen, UiT Norges arktiske universitet.Ansvarlig for siden: Bente Morseth
Sist oppdatert: 22.09.2016 14:34