NY ARTIKKEL: Brystkreftrammede kvinner reduserer dødsrisikoen ved å være fysisk aktive

Ny artikkel om brystkreft og fysisk aktivitet: Brystkreftrammede kvinner reduserer dødsrisikoen ved å være fysisk aktive.Ansvarlig for siden: Bente Morseth
opprettet: 19.01.2016 16:40