Åpen vitenskap i forskningsveiledning

Dette var tema på helsefaglig pedagogisk webinar 14.04.21 med 14 deltakere på Zoom (av 23 påmeldte).

Innledere til webinaret var Helene N. Andreassen, Ph.d., Leder av faggruppe for undervisnings- og læringsstøtte ved UB UiT (til venstre øverst i bildet nedenfor) og Per Pippin Aspaas, Ph.d., Leder av Faggruppe for forsknings- og publiseringsstøtte, UB UiT (til høyre øverst i bildet nedenfor).Målet med webinaret var blant annet at UiTs forskningsveiledere skulle bli bevisste om den nye delingskulturen som vokser fram og preger flere fagfelt. Per informerte om at både EU og NFR, UiT og mange andre institusjoner har undertegnet San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA), som vektlegger nye måter å evaluere forskningens kvalitet og betydning på. Arbeidsformene som eksisterte for inntil få år siden, vil kanskje ikke være like karrierefremmende framover. 

Per satte fokus på forventninger og krav til publisering av forskningsdata, og viste til portal for publisering via Open Access.


Helene informerte om hvordan en kan gå fram for å skrive en datahåndteringsplan og viktigheten av å identifisere data og gjøre en risikovurdering av hvor sensitive dataene er. 

Noen av spørsmålene hun diskuterte var: 

  • Hva ligger til grunn for at institusjoner og finansiører har økt fokus på god datahåndtering?
  • Hvordan beskytte dataene i prosjektperioden?
  • Skal man arkivere data ved prosjektslutt? 

Data bør være så åpne som mulig, men samtidig så lukket som nødvendig. Hun poengterte viktigheten med god informasjon om datahåndtering ovenfor mulige deltakere, og det på et tidlig stadie.

Etter innledningen ble deltakerne delt inn i grupper og sendt ut i breakout-rooms i Zoom. Der fikk de diskutere ulike problemstillinger innenfor åpen forskning.

Den felles diskusjonen i plenum i etterkant handlet om deltakernes refleksjoner rundt policy ved UiT ang. åpen forskning. Hva er utfordringer med å praktisere åpen forskning og dele helsedata som ofte er av sensitiv art?

  • Kan en støte fra seg deltakere når data vil deles?
  • Hvordan beskytte informantene?
  • Hva om pasienter kan gjenkjennes når informantene er i fåtall?
  • Hvordan kan data deles? Ofte kan noen metadata og data deles, enten med åpen eller begrenset tilgang, men hva bør jeg gjøre med mine data?

Spørsmålene vedrørende åpen vitenskap i forskningsveiledning og håndtering av forskningsdata er mange, og diskusjonene vil fortsette. Følg med på kommende åpne webinarer og seminarserier ved UiT.

Power point (pdf) presentasjonen til Helene og Per finner du vedlagt til høyre på denne siden.Ansvarlig for siden: Rigmor Furu
Sist oppdatert: 19.04.2021 11:38