Læring handler om aktiv deltakelse, og H5P kan skape læringsinnhold som motiverer og engasjerer studentene i læringsprosessen!

Dette var tema på helsefaglig pedagogisk webinar 18.03.21. Det var 49 deltakere med på Zoom.

H5P bidrar til interaktivitet mellom student og læringsinnhold. Hva er erfaringene med å bruke H5P i undervisning og læring? 

Rita Jentoft, dosent ved Ergoterapeututdanningen, delte sine erfaringer med å gjennomføre og evaluere et undervisningstilbud om boligvurdering til ergoterapistudentene. 

Bildet viser hvordan modulen Boligvurdering ble bygd opp i Canvas med introduksjon, en test om forkunnskaper, kunnskapsdel med blant annet interaktiv video, seminar i etterkant og påfølgende evaluering. Filmen Boligvurdering ble laget som interaktiv video (H5P) ved at studentenes refleksjoner ble lagret som tekster underveis i videoen. Rita viste til evalueringen der studentene opplevde undervisningen med H5P som engasjerende og ga et godt læringsutbytte.

Børge Irgens, stipendiat ved institutt for matematikk og statistikk, fortalte og viste hvordan han tilrettela for bruk av H5P i undervisningen i Canvas. 

Børge viste eksempler med å bruke H5P til å lage ulike testoppgaver i matematikk og statistikk. Han hadde også gode erfaringer med å lage interaktiv video med H5P-verktøyet. Foreløpig hadde han ingen evalueringer fra studentene å vise til, men H5P ble godt mottatt av studentene.

Rigmor Furu, førstelektor ved Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling, viste og fortalte om hvordan H5P ble benyttet i utvikling av digital læringressurs om Digital kompetanse og e-helse (felles læringsutbytte 12) til helse- og sosialfagstudenter.

Rigmor viste hvordan H5P ble benyttet for å bygge opp innholdssider i læringsressursen, med bruk av funksjonalitet som kurspresentasjon (course presentation) , tidslinje (timeline), rullegardin (accordion), quiz (question set) og oppgaver i form av questionnare, multiple choice og essay. Den digitale læringsressursen er akkurat gjort tilgjengelig, derfor foreligger ingen evaluering enda.

Feideintegrasjon til Canvas

Geir-Jarle Voldmo, digital parter ved BFE (Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi) og IT-avdelingen ved UiT, fortalte at Feideintegrasjon til Canvas er på plass ganske snart. Han viste også hvordan en får tilgang til H5P-verktøyet i Canvas, via menylinja på sider; se etter stikkontakt, og "bomba" som er ikonet for H5P.

Hva er H5P? Hvilken funksjonalitet er tilgjengelig i dag og hvilke nye kommer?

Svein-Tore Griff, gründer og leder av Joubel, presenterte funksjonalitet som han anbefalte å starte med: Flash cards og Summary (oppsummerer statements på slutten av et tema).

Etter hvert som en blir mere erfaren med bruken av H5P, anbefaler han å benytte Virtual tour med 360 graders bilde.

Svein-Tore fortalte at studenter ønsker video, multimedia og en fleksibel tilnærming. Han presenterte en Kahoot-liknende løsning som kommer snart - der studenten aktiviseres gjennom spørsmål og der en kan gi sin tilbakemelding. Engasjerte deltakere på webinaret fikk prøve ut løsningen, og Nora var den som kom best ut av denne konkurransen!

Veien videre for H5P ved UiT

Nora MacLaren, seniorrådgiver ved IT-avdelingen ved UiT, informerte at de vil arrangere webinarer i april 2021 for å lære bruken av H5P-verktøyet. Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling, HelPed, vil følge opp med kompetansetilbud om pedagogisk bruk av H5P til undervisere.

Feideintegrasjonen til Canvas er straks på plass ved UiT, og da kan både studenter og lærere fortsette utprøvingen av H5P i undervisning og læring. Så gjenstår det å undersøke om det bidrar til å styrke studentenes læring, og ikke minst, undervisningskvalitet. Inntil Feideintegrasjon er på plass, ta kontakt med Geir Jarle Voldmo for å få kontotilgang i Canvas.Ansvarlig for siden: Rigmor Furu
Sist oppdatert: 06.04.2021 10:51