Delta i spennende webinar 4.februar om TPS-veiledning og samhandling i praksisstudier- Rethos skal implementeres!

Tverrprofesjonell samarbeidslæring er en global utfordring! Veiledning av tverrprofesjonelle team i helse- og sosialfag og tilrettelegging for samarbeidslæring i klinisk praksis er utfordrende. La deg inspirere av internasjonale erfaringer og møt til diskusjon med norske kollegaer! Kanskje får du noen gode ideer til egen undervisning!

Les hele programmet her og finn link til webinaret i zoom!

Vel møtt!

Beste hilsen

Styret i det Norske TPS-nettverket!

v/ Leder 

Anita IversenAnsvarlig for siden:
Sist oppdatert: 24.01.2021 20:02