Invitasjon til seminar om medisinsk-pedagogisk forskning

Kjære kollega!  
Vi inviterer til digitalt seminar om medisinsk-pedagogisk forskning, mandag 15. Februar, kl. 11:30-15:30.  
 
Seminaret vil være av interesse for alle som jobber med eller har interesse av forskning på utdanning innen medisin (og helsefag). Vi vet det pågår spredt aktivitet og spennende prosjekter i sektoren, og vi håper at seminaret kan bidra til å spre kunnskap, interesse og motivasjon for økt forskningsaktivitet.   
 
Videresend gjerne denne invitasjonen til kollegaer du tror kan være interessert. 
 
Påmelding via denne lenken: Påmelding til digitalt forskningsseminar - medisinsk pedagogikk (uib.no) , innen 11. februar.  
 
 

Program for digitalt forskningsmøte:

Medisinsk-pedagogisk forskning i Norge

15. februar 2021 Tidsramme: 11:30-15:30

 

Med seminaret ønsker vi å bidra til å bygge nettverk mellom forskere i Norge med felles interesse for medisinsk-pedagogikk. Vi håper å kunne spre kunnskap om pågående forskning og motivasjon for økt forskningsaktivitet.  

Program

Vi åpner zoom-rommet kl. 11:30 for de som vil delta i uformell digital lunsj før seminaret

12:00-12:15       Velkommen v/Monika Kvernenes

12:15-12:45       Hva gjør studenter trygge i veiledningssituasjoner? v/Cathinka Thyness (NTNU)

Desentralt studieløp med langsgående klinisk tjeneste –

fremmes læring og klinisk kompetanse? v/Ida Sara Johnsen (NTNU)

Pause

13:00-13:30        Terskler og “trøblete kunnskap” for mentorer v/Eivind Valestrand og Monika Kvernenes (UiB)

Opplevelser av skam i legestudiet v/Edvin Schei og Beth Whelan (UiB)

13:30-14:00        Studentenes bruk av ulike kunnskapskilder v/Oline Sæther (MSU, UiO)

Ferdighetsbasert læring for helseprofesjonsutdanninger v/Mari Mohn Paulsen og Jan Magnus Aronsen (UiO)

Pause

14:15-14:45        Gruppebaserte mentorprogrammer - en systematisk review.

Hvilke faktorer påvirker mentorers tilfredshet i gruppebaserte mentorprogrammer? v/ Unni Ringberg og Eirik Hugaas Ofstad (UiT)

 

14:45-15:15        Oppsummering og veien videre v/Hilde Grimstad

Vi håper mange har anledning til å delta! 
 
Beste hilsen fra arrangementskomiteen  
Monika Kvernenes (UiB) 
Hilde Grimstad (NTNU) 
Anita Iversen (UiT) 
Kristin M. Heggen (UiO) 

 Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 19.01.2021 14:33