Studentaktiv læring i digital synkron undervisning

Et spennende og aktuelt tema på helsefaglig pedagogisk webinar 12.11.20, med 25 deltakere med via Zoom.

Hvordan få til studentaktiv læring med bruk av Zoom?

Bente Norbye, Inger Pauline Landsem og Nina B. Cheetham gjennomført i høst ei ukes digital undervisning via Zoom. I webinaret delte de to førstnevnte sine erfaringer med denne undervisningsformen.

Bente innledet med å fortelle om hvilke forberedelser de tre lærerne gjorde for å ta i bruk Zoom i undervisningen. Gode råd er å gjøre nødvendige innstillinger i Zoom og teste ut på forhånd hvordan Zoom fungerer. Forberedelsene omhandlet både faglige, teknologiske og relasjonelle aspekter.

Hvordan få studentene aktive i læringsprosessen med Zoom?

Bente og Inger Pauline fortalte om hvordan de aktiviserte studentene gjennom å gi respons i chatten, skrive inn spørsmål, be om ordet og studentene ble oppfordret til å ha kamera på. Avtemninger (polls) i Zoom kan også benyttes for å gjøre avklaringer underveis.

"Break out rooms" var et enkelt verktøy å benytte, både til oppgaveløsning, undervisning for hverandre og for å gi tilbakemeldinger til hverandre. Gruppeoppgaven var å finne tema til bacheloroppgaven, noe som skapte stor aktivitet.

Gode råd og tips

Et godt tips er å ta aktive pauser underveis der alle reiser seg og gjøre noen bøye/tøye øvelser sammen (med kamera slått av). "Disse korte pausene underveis skal nettopp gi energi", sier Bente.

En av forutsetningene for å lykkes med digital undervisning er at studentene er inneforstått med studentaktive læringsformer og dermed er forberedt på en slik undervisning. 

Lærerne samarbeider og støtter hverandre

Lærene var til god hjelp og støtte for hverandre i gjennomføringen av undervisningen ved blant annet å innta en fasilitator/moderatorrolle. De avklarte roller og ansvar, for eksempel hvem som skulle ha ansvar for chatten og følge opp spørsmål og diskusjoner. Mobilnummer til lærer ble lagt inn i chatten for at studentene kunne ringe ved eventuelle tekniske problemer. Et tett lærersamarbeid  i gjennomføringen bidro til å skape variasjon i undervisningen, i tillegg til at det skapte trygghet i det digitale rommet.

Evaluering skaper motivasjon

Da undervisningsuka var gjennomført ble det satt av tid til at studentene besvarte evalueringen i nettskjema (nettskjema.uio.no). Etterpå ble svarene framstilt for alle, og diskusjonen i etterkant skapte både engasjement og motivasjon for videre arbeid.

Inger Pauline hadde laget noen spørsmål til evaluering av dette webinaret som ble presentert for deltakerne i etterkant av innledningen, akkurat slik som det ble gjennomført for studentene.

Webinaret ble avsluttet med en felles diskusjon med spørsmål om blant annet gruppestørrelse i "break out roms" og hvordan moderatorrollen hadde fungert.

Har du lyst til å fordype deg mere i dette tema, finner du Power Point Presentasjonen til Bente, Inger Pauline og Nina til høyre på denne nettsiden.Ansvarlig for siden: Rigmor Furu
Sist oppdatert: 17.11.2020 13:34