Læringsstrategier og studieteknikk - en videoserie!

På helsefaglig pedagogisk seminar ved Helsefak 16.09.20 introduserte Torstein Låg, fagansvarlig for psykologi, psykiatri og filosofi ved Universitetsbiblioteket, en videoserie han har laget til støtte for studenter i undervisning og læring.

Torstein introduserte videoserien for oss og fortalte at hensikten med å lage videoene var at de skulle være til støtte for studenter under pandemien - slik at de motiverte til å lære gode studievaner.

De 12 korte videoene ( 5-12 min) omhandler strategier for bedre læring og har fokus på ulike prinsipper for læring og ulike studieteknikker. Formålet med videoserien er å gi kunnskap og skape motivasjon for å lære.

Hvordan kan undervisere ta i bruk videoserien i undervisningen? Spørsmålet inviterte til diskusjon.

De flotte videoressursene er tilgjengelig for alle og kan benyttes akkurat som en vil! Videoene er tilgjengelig i Canvas Commons, på Vimeo og på velkomstsiden i Canvas. Undervisere oppfordres til å ta de aktivt i bruk i undervisninga. Et forslag var å legge videolenkene inn på timeplanen, slik at de ble benyttet regelmessig av studentene, spesielt i starten av studiet. 

19 fagansatte deltok på Zoom webinaret. Se hele presentasjonen til Torstein Låg.Ansvarlig for siden: Rigmor Furu
Sist oppdatert: 21.09.2020 16:22