Studenter utvikler digital undervisning

På helsefaglig pedagogisk webinar 27.08 lot vi oss inspirere av to ergoterapistudenter som delte sine erfaringer med å lage digitalt undervisningsmateriell med verktøyet h5p.

Stine Mari Balsvik og Astrid Thue Hanssen går 3. året på ergoterapeututdanningen ved UiT Norges arktiske universitet. De deltar i prosjektet "Interaktiv video i læring" (se prosjektsøknad vedlagt) sammen med lærere og studenter ved Desentralisert sykepleierutdanning (DSU), Ergoterapeututdanningen og Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) og har prøvd ut verktøyet h5p for å lage interaktiv video og læringsinnhold. Prosjektet fikk tildelt midler fra Program for Undervisningskvalitet ved UiT og pågår i perioden 2019-2021.

Hvordan opplevde Stine og Astrid å være med på å lage undervisning selv og fremføre for resten av klassen?
Hvilke erfaringer har de med å bruke verktøyet h5p?

Laget interaktiv video med h5p 

Stine og Astrid viste og fortalte hvordan de utviklet filmen "Boligvurdering" med interaktivitet i form av tekstbokser som dukker opp underveis i filmen som refererer til ergoterapeutens tanker og refleksjoner. H5p er et verktøy som i utprøvingsperioden er knyttet til læringsplattformen Canvas slik at en enkelt kan lage interaktivitet i video og læringsinnhold på innholdssider. Stine og Astrid viste også andre muligheter med h5p (det finnes ca 40 ulike innholdselementer), for eksempel å bryte opp innhold på en tekstside med enkle quiz, peke på/velge innholdselementer, sette sammen ord, fylle inn ord som mangler osv. For å lage interaktiv video kan en laste opp egen video i mp4 eller helst webm-format, eller benytte video direkte fra YouTube. Stine og Astrid sier at h5p var enkel å bruke, og at det var veldig motiverende å lage egen video med tilhørende undervisningsopplegg. De sier at anvendelseområdene er mange, for eksempel lære anatomi og i læringssituasjoner som krever resonneringer og refleksjoner.

Lag undervisning med variasjon og som skaper engasjement!

Stine og Astrid påpekte at det er viktig med variasjon i undervisninga, spesielt i denne koronatiden med mye nettundervisning. Med h5p kan en lage interaktivitet som både engasjerer og motiverer studentene, og ikke minst involverer studentene i egen læringsprosess. De oppfordrer lærere til å prøve ut h5p i undervisningen.  

Integrasjon med Canvas?

Verktøyet h5p testes nå ut ved UiT, og evalueringen vil styre hvorvidt h5p vil bli kjøpt inn ved UiT og via feideintegrasjon bli en varig løsning i Canvas. Det er derfor viktig at flest mulig lærere og studenter tester ut verktøyet. Er du interessert, ta kontakt med Digital partner Geir Jarle Voldmo.Ansvarlig for siden: Rigmor Furu
Sist oppdatert: 28.08.2020 10:24