Nye krav til utdanningsfaglig kompetanse - hva betyr det for deg?

Anita Iversen, leder ved Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling, innledet dagens tema på helsefaglig pedagogisk webinar med bakgrunn i nye krav til utdanningsfaglig kompetanse.

I webinaret ble den reviderte forskriften fra KD gjennomgått i tillegg til utfyllende
bestemmelser fra UiT Norges arktiske universitet.

UiT Norges arktiske universitet har fastsatt kriterier for utdanningsfaglig kompetanse
(basiskompetanse). Tilleggskrav til professor og dosent er også definert.

Det var påmeldt 28 deltakere til webinaret, med representasjon fra ulike institusjoner,
fakultet og fagmiljø.

I diskusjonen fremkom det uklarheter i tolkning av noen formuleringer i Utfyllende
bestemmelser fra UiT. HelPed vil løfte dette videre i organisasjonen for klargjøring
av krav og konsekvenser for ansettelse og opprykk.Ansvarlig for siden: Rigmor Furu
Sist oppdatert: 07.11.2019 15:36